Możesz umorzyć zaległości w abonamencie RTV lub rozłożyć na raty. Zobacz jak to zrobić

W Polsce, abonament RTV jest opłatą prawnie wymaganą od właścicieli telewizorów i odbiorników radiowych, którzy korzystają z tych urządzeń do odbioru programów telewizyjnych i radiowych.  Decyzję w sprawie umorzenia może podjąć tylko Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych, na wniosek abonenta-dłużnika, KRRiT może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.

Kontrole abonamentu RTV przeprowadzane są w celu sprawdzenia, czy osoby korzystające z odbiorników radiowych i telewizyjnych opłacają wymagany abonament. Kontrole te prowadzone są przez uprawnione osoby.

W trakcie kontroli abonamentu RTV, kontroler może poprosić właściciela odbiornika o przedstawienie dowodu opłacenia abonamentu. Jeśli właściciel odbiornika nie jest w stanie tego zrobić, może zostać nałożona na niego kara finansowa.

Aby uniknąć nieporozumień, ważne jest, aby właściciele odbiorników RTV regularnie opłacali abonament. W przypadku rezygnacji z posiadania telewizora lub radia, należy zgłosić to odpowiednim instytucjom, aby uniknąć niepotrzebnych kontroli i opłat.

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP2 (wymagany jest kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil zaufany), osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Mediów Publicznych – Wydział Abonamentu RTV
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Pytania i wątpliwości dotyczące wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych należy kierować pod numer kontaktowy 22 597 31 01 (w godzinach 8.15 – 16.15) lub zgłaszać osobiście do Wydziału Abonamentu RTV w Biurze KRRiT, ul. Sobieskiego 101 w Warszawie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]