Planują nowy wysoki podatek! Będzie doliczany do ceny paliwa!

Na horyzoncie jest już nowy podatek od ogrzewania. Mają go płacić domostwa, które do ogrzewania wykorzystują paliwa kopalne, a dokładniej węgiel i gaz.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Ile zapłacą ludzie, którzy wykorzystują do ogrzewania węgiel i gaz?

Póki co nie padły konkretne kwoty, jaka to będzie dokładna kwota. Jednak padają domysły, że  mogłoby być to aż 45 euro za tonę emisji  dwutlenku węgla. Podatek zgodnie z planami ma być doliczany do ceny paliwa.

Czy można uniknąć podatku od ogrzewania? Tak nie zapłacą go ci, którzy korzystają z paneli fotowoltaicznych lub pomp ciepła.

Wykorzystywanie paliw kopalnych do ogrzewania nie jest ekologiczne, ponieważ proces ten prowadzi do emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza. Paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, są głównym źródłem energii na świecie, ale ich spalanie ma negatywny wpływ na środowisko.

Oto niektóre negatywne aspekty wykorzystywania paliw kopalnych do ogrzewania:

  • Emisja gazów cieplarnianych: Spalanie paliw kopalnych prowadzi do emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz innych gazów cieplarnianych, takich jak metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O). Te gazy przyczyniają się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych.
  • Zanieczyszczenie powietrza: Spalanie paliw kopalnych emituje także szkodliwe związki chemiczne, takie jak dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) oraz pyły zawieszone (PM). Te zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi, zwłaszcza na układ oddechowy i krążenia.
  • Wyczerpywanie zasobów: Paliwa kopalne są nieodnawialnym źródłem energii, co oznacza, że ich zasoby są ograniczone. Ich wydobycie prowadzi do wyczerpywania zasobów naturalnych, co może prowadzić do problemów energetycznych w przyszłości.
  • Uszkodzenie ekosystemów: Procesy wydobycia paliw kopalnych, takie jak górnictwo węgla czy eksploatacja złóż ropy naftowej, mogą prowadzić do zniszczenia ekosystemów, utraty bioróżnorodności oraz skażenia wód gruntowych.

W związku z tym, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, warto zastanowić się nad wykorzystaniem alternatywnych, bardziej ekologicznych źródeł energii do ogrzewania, takich jak energia słoneczna, geotermalna, czy wiatrowa. Inwestycje w technologie energooszczędne, takie jak izolacja budynków, wymiana starych kotłów na nowoczesne, czy instalacja pomp ciepła, mogą również przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i ich wpływu na środowisko.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]