Ponad 1000 zł bez limitu wieku. Rusza eksperyment. Jak Polacy wykorzystają te pieniądze?

Co to jest? Będzie przysługuje wszystkim dorosłym obywatelom, bez względu na dochód i bez dodatkowych warunków. Najpierw ruszy pilotaż. Co o nim wiadomo? Kiedy zostanie wprowadzone? Nowe, niewprowadzone jeszcze świadczenie to bezwarunkowy dochód podstawowy. Kto może na nie liczyć?

Fot. Pixabay

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP), znany również jako uniwersalny dochód podstawowy lub podstawowy dochód gwarantowany, to system redystrybucji dochodu, w którym wszyscy obywatele lub rezydenci danego kraju otrzymują regularne, niezależne i gwarantowane płatności od państwa. Celem BDP jest zapewnienie podstawowego poziomu bezpieczeństwa finansowego, umożliwiającego godne życie oraz pokrycie podstawowych potrzeb, takich jak mieszkanie, jedzenie czy opieka zdrowotna.

Bezwarunkowy dochód podstawowy ma kilka cech:

  1. Uniwersalność: BDP jest przeznaczony dla wszystkich obywateli lub rezydentów, bez względu na ich status zatrudnienia, dochód czy majątek.
  2. Bezwarunkowość: Odbiorcy BDP nie muszą spełniać żadnych warunków, takich jak poszukiwanie pracy czy uczestnictwo w programach szkoleniowych, aby otrzymywać wsparcie finansowe.
  3. Regularność: Płatności są dokonywane cyklicznie (np. miesięcznie) i są gwarantowane przez państwo.
  4. Indywidualność: BDP jest przyznawany każdej osobie indywidualnie, a nie gospodarstwu domowemu.

Istnieje wiele argumentów za i przeciw wprowadzeniu bezwarunkowego dochodu podstawowego. Zwolennicy BDP twierdzą, że może on zredukować ubóstwo, zmniejszyć nierówności społeczne, zapewnić lepszą ochronę dla osób pracujących w niestabilnych warunkach zatrudnienia oraz pobudzić innowacje i przedsiębiorczość. Krytycy BDP obawiają się, że może on prowadzić do inflacji, zniechęcać ludzi do pracy, powodować nadmierną zależność od państwa oraz być nieefektywnym i kosztownym rozwiązaniem w porównaniu z innymi formami pomocy społecznej.

U nas takie rozwiązanie zostanie na początku zastosowane w części województwa warmińsko-mazurskiego. Tam wiele rzeczy jest już dopiętych, nie ma jednak środków. Nie wiadomo kiedy zostaną dostarczone, bo przeszkodą może być inflacja. Eksperyment ma potrwać dwa lata i objąć nawet 31 tys. mieszkańców. To teren, który wypada szczególnie słabo pod względem, dochodów, bezrobocia i ubóstwa. Uczeni będą badali, jak dochód wpłynie na ich wybory, pracę itd.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]