Realne zagrożenie na życia i zdrowia. Uważajcie na sfałszowane preparaty! GIF ostrzega!

„Proceder podrabiania leków oraz nielegalny obrót nimi to problemy ogólnoświatowe zarówno krajów wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się, a skala zjawiska jest coraz bardziej powszechna, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia pacjentów. Problem leków sfałszowanych w legalnym obrocie jak na razie nie dotyczy Polski – prowadzone przez narodowe laboratoria badania leków pobranych z aptek, punktów aptecznych oraz hurtowni farmaceutycznych nie wykazały do tej pory obecności leków sfałszowanych w tych miejscach.” – czytamy na urzędowych stronach Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. 

Fot. Kraków w Pigułce

Przyjmowanie sfałszowanych leków wiąże się z wieloma ryzykami, które mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia pacjentów. Oto niektóre z nich:

  1. Brak skuteczności: Sfałszowane leki mogą nie zawierać aktywnych składników, co oznacza, że nie będą skuteczne w leczeniu choroby, na którą są stosowane. W rezultacie pacjent może nie otrzymać wymaganej terapii, co może prowadzić do nasilania się objawów choroby.
  2. Szkodliwe składniki: Sfałszowane leki mogą zawierać szkodliwe składniki, które mogą powodować poważne działania niepożądane, alergie czy nawet zatrucia.
  3. Niewłaściwe dawki: Fałszywe leki mogą zawierać zbyt dużą lub zbyt małą ilość aktywnego składnika, co może prowadzić do niedostatecznego leczenia lub zwiększonego ryzyka działań niepożądanych.

Sfałszowane farmaceutyki nie odpowiadają wymaganiom jakościowym ustalonym dla danych produktów leczniczych, zawierają zwykle składniki gorszej jakości, nieodpowiednie ich proporcje, zanieczyszczenia lub inne niedopuszczone substancje czynne o nieznanym bezpieczeństwie stosowania – substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia. Dość często bywa i tak, że ich skład jest zupełnie inny od deklarowanego na opakowaniu.
Poważnym problemem jest również dystrybucja produktów leczniczych w miejscach do tego nieuprawnionych, gdzie leki, trafiając do nielegalnego obiegu, tracą swą pierwotną jakość
w wyniku niewłaściwych warunków ich transportu oraz przechowywania. Wśród tych produktów są najczęściej leki wydawane wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej, których samodzielne przyjmowanie może stanowić poważne i realne zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

 

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]