Nowe 300 plus przyjęte. Niemal wszyscy posłowie za przyjęciem ustawy

Sejm uchwalił nowe 300 plus. Za przyjęciem projektu było 438 posłów, 12 opowiedziało się przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Fot. Pixabay

Sejm przyjął ustawę o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Nie wszyscy jednak i nie od razu dostaną dodatek.

Zgodnie z projektem, po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) sołtysom będzie przyznawane dodatkowe 300 zł. Jest jeszcze jeden ważny warunek: funkcje sołtysa powinno sprawować się dwie kadencje, nie mniej niż przez 8 lat.

Wypłatami będzie zajmować się Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli KRUS. Świadczenie ma być co roku waloryzowane.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]