Są nowe stawki prądu! Zobaczysz rachunek i złapiesz się za głowę!

Dzięki rządowej tarczy obowiązują stawki energii elektrycznej z zeszłego roku. Różnicę pokrywa budżet państwa. Działa to tylko do pewnego limitu. Ile zapłacimy po jego przekroczeniu? Dużo. Są stawki. 

Rząd wprowadził trzy limity dla czterech grup odbiorców:

  • 2000 kWh rocznie dla wszystkich,
  • 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych w których są osoby z niepełnosprawnościami,
  • 3000 kWh dla rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Podstawowy próg to 2000 kWh i obowiązuje on wszystkich obywateli. Pozostałe dwa progi to 2600 kWh i 3000 kWh. Niezależnie od progu, pojawiały się głosy, że to raczej miesięczne czy kwartalne limity, szczególnie, kiedy ma się duża rodzinę i mieszka w mieszkaniu czy domu o większym metrażu. Po przekroczeniu progu, dla każdego kWh zostanie naliczona już nowa kwota. Ta nie jest mała. Uchwalone i zatwierdzone nowe ceny to 85 gr za 1 kWh. Wydaje się to niewiele, ale matematyka jest bezwzględna.

Za obliczenia wziął się serwis Rachuneo.pl. Okazuje się, że nawet, kiedy nie przekroczymy limitu i tak zapłacimy więcej niż w tamtym roku. Dla czteroosobowej rodziny, rachunek będzie wyższy aż o 268,39 zł więcej niż w tamtym roku. To dlatego, że przywrócono stawkę 23 proc. VAT na energię elektryczną, wzrosła opłata mocowa i opłata kogeneracyjna.

Dla takiej samej rodziny, która przekroczy limit o 600 kWh, różnica będzie wynosiła już 632,99 zł. Dla osób ogrzewających dom prądem, nawet po ustaleniu dodatku elektrycznego ustalono, że taka rodzina przekroczy limit o 3000 kWh. Wtedy zapłaci więcej aż o 982,40 zł i całość rachunku wyniesie ją aż 4 571,22 zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]