Ludzie załamani. Weszły nowe przepisy. Bez tego nie dostaniesz pieniędzy!

Wielu starszych ludzi czeka na nich co miesiąc z niecierpliwością. Dzień, w którym listonosz przynosi emeryturę jest dla osób starszych bardzo ważny. Nowe przepisy komplikują sprawę i wywołują niezadowolenia wśród seniorów.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Sposób dostarczania emerytur zmienił się wskutek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Sprawę opisała Gazeta Wyborcza przytaczając doświadczenia Pana Jana i jego rozmowy z listonoszką.

„Kiedy powiedziała mi, że musi spisać sobie na kartce numer mojego dowodu osobistego, zapaliła mi się czerwona lampka. Odmówiłem więc, a ona powiedziała mi, że niestety bez tego nie wyda nam pieniędzy” – opowiada w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

Jak wyjaśniła kierowniczka poczty, gdzie wydarzyła się ta sytuacja: „Każdy listonosz jest zobowiązany nie tylko do weryfikacji osoby, której wręcza pieniądze, poprzez wgląd do dowodu osobistego. Jego numer musi zapisać też w dokumentach, obok imienia, nazwiska czy numeru PESEL”

Emerytura w Polsce jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), instytucję odpowiedzialną za system ubezpieczeń społecznych w kraju. Wypłaty emerytur odbywają się na ogół raz w miesiącu, zwykle na konto bankowe emeryta. Oto główne kroki, które należy podjąć, aby otrzymać emeryturę w Polsce:

Zgłoszenie do ZUS: Przed osiągnięciem wieku emerytalnego, osoba ubiegająca się o emeryturę musi zgłosić się do ZUS z wnioskiem o emeryturę. Wniosek taki zawiera informacje na temat przyszłego emeryta, takie jak dane osobowe, historię zatrudnienia, ubezpieczenia społeczne i ewentualne okresy niezdolności do pracy.

Obliczenie emerytury: ZUS oblicza wysokość emerytury na podstawie formuły, która uwzględnia przede wszystkim długość okresu ubezpieczenia oraz wysokość wpłaconych składek. Wzór na emeryturę uwzględnia również przelicznik, który bierze pod uwagę wiek emeryta oraz średnią żywotność ludności.

Wypłata emerytury: Po obliczeniu wysokości emerytury i jej zatwierdzeniu, ZUS zaczyna wypłacać świadczenie na konto bankowe emeryta. W niektórych przypadkach emerytura może być wypłacana za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie przekazu pocztowego lub na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Aktualizacja emerytury: Emerytury są waloryzowane, co oznacza, że ich wysokość jest aktualizowana w związku z inflacją i wzrostem płac. Waloryzacja odbywa się co najmniej raz w roku, na podstawie wskaźników ustalanych przez rząd.

Warto zaznaczyć, że osoby pracujące zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i działalności gospodarczej, mogą być uprawnione do emerytury. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, zamiast ZUS, odpowiedzialny za wypłatę emerytur jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]