Za to nie zapłacimy gotówką. Nowe przepisy

Już niedługo mają wejść w życie nowe limity płatności gotówkowych. Czym są takie limity, od kiedy będą obowiązywać i kogo dotyczyć?

Fot. Pixabay

Jak informuje portal inetria.pl, limit transakcji gotówkowej jest to maksymalna kwota, jaką można za towar lub usługę zapłacić gotówką. Na ten moment obowiązuje limit transakcji gotówkowych dla firm wynoszący 15 tys. złotych. Powyżej tej kwoty przedsiębiorstwa muszą zrezygnować z operowania gotówką, aby po transakcji pozostał elektroniczny ślad. Tak kwota jednak niedługo ulegnie zmianie, a limity będą obowiązywały również osoby fizyczne. Z tego względu przedsiębiorcy będą zobowiązani do umożliwienia zapłaty bezgotówkowej w miejscu prowadzenia działalności.

Nowy limit dla firm ma być mniejszy niż w przypadku osób fizycznych i dotyczyć będzie m.in.:

  • przedsiębiorców jednoosobowych wpisanych do CEIDG
  • spółek handlowych i innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS,
  • fundacji, izb gospodarczych czy innych podmiotów, które równocześnie figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS,
  • przedsiębiorców zagranicznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce przez oddział (zarejestrowany w KRS),
  • wspólników spółki cywilnej,
  • zagranicznego oddziału polskiego przedsiębiorcy,
  • polskiego przedsiębiorcy (czasowe transgraniczne świadczenie usług) dokonującego poza granicami Polski transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym.

Nowy limit płatności za pomocą gotówki między przedsiębiorcami ma wynosić 8 tys. złotych brutto. Ponadto w przypadku transakcji dokonywanej w innej walucie niż polski złoty, zastosowany zostanie średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to zmiana przewiduje, że przy płatnościach bezgotówkowych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, wysokość kwoty nie będzie mogła przekroczyć 20 tys. złotych. Jeżeli jednak przekroczymy tą kwotę to w konsekwencji zapłacimy sankcję, czyli dodatkowy podatek od płatności przyjętej gotówką. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]