Uwaga! Działania antyterrorystyczne i pościgowe na terenie Polski. Zachowaj spokój

Mieszkańcy Polski otrzymują alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uprzedzający o działaniach służb na terenie kraju.

Uwaga! 19.04 na terenie kraju odbędą się ćwiczenia służb. Działania antyterrorystyczne i pościgowe. Możliwe utrudnienia w ruchu. Stosuj się do poleceń – czytamy w komunikacie. 4

Komendant główny Policji poinformował, że prace nad zorganizowaniem ćwiczeń, ze względu na ich dużą skalę, trwały od marca 2022 roku. Podkreślił, że wnioski z ćwiczeń będą istotne dla bieżącej pracy Policji. Gen. insp. Jarosław Szymczyk podziękował wszystkim uczestnikom „Wolf-Ram-23” za zaangażowanie i profesjonalizm.

Od 17 do 19 kwietnia br. w całej Polsce odbywa się ćwiczenie pod kryptonimem „Wolf-Ram-23”. Organizatorem jest Komenda Główna Policji, we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym (FBI) Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

W ćwiczeniu bierze udział blisko 2,6 tys. funkcjonariuszy Policji m.in. z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Centralnego Biura Śledczego Policji, a także Komendy Stołecznej Policji. W działania zaangażowano również Komendę Główną Straży Granicznej, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, ratowników medycznych, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 20 funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego.

„Wolf-Ram-23” to ćwiczenia dowódczo-sztabowe z zakresu koordynacji działań kryzysowych. Ich głównym zadaniem jest reagowanie Policji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci ataku terrorystycznego, związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym.

Organizacja tego typu ćwiczeń ma na celu skoordynowanie i współpracę służb stojących na straży bezpieczeństwa, a także sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]