Już za kilka dni duże zmiany w prawie pracy. Kogo dotyczą?

Od 26 kwietnia nastąpią duże zmiany w prawie pracy. W związku z nowelizacją pracownicy dostaną nowe urlopy i dodatkowe przerwy, dzięki którym łatwiej będzie połączyć życie rodzinne z zawodowym

Fot. Pixabay

Już od 26 kwietnia tego roku zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy, wdrażająca dwie unijne dyrektywy. Mają one na celu poprawę warunków pracy przez popieranie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia, a równocześnie zapewnienie zdolności adaptacyjnej rynku pracy.

Jak podaje Jolanta Zarzecka-Sawicka, partner, radca prawny w Grant Thornton, dyrektywy te przyczyniają się do uwypuklania wymiaru społecznego Europy, ale także zakładają wspieranie równości płci. Eksperta wyznaje, że ma również nadzieję, że zmiany m.in. w urlopach ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych przyczynią się do utrzymania aktywności zawodowej kobiet, wspierania równości płci, zniwelowanie stereotypów związanych z podziałem obowiązków domowych, ale także, co bardzo ważne, do coraz większego ułatwiania godzenia życia zawodowego pracowników z życiem rodzinnym.

Po wejściu w życie nowelizacji, umowy o pracę na okres próbny będą mogły być zawierane na okres nieprzekraczający:

  • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia następnie umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,
  • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia następnie umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 i krótszy niż 12 miesięcy,
  • 3 miesięcy – w pozostałych przypadkach.

Nowe prawo będzie także zobowiązywało pracodawców do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy na czas określony. Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, będzie się stosować przepisy dotychczasowe. Ponadto informacja o warunkach zatrudnienia będzie musiała być szczegółowa (m.in. podane zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, a w przypadku pracy zmianowej – zasady przechodzenia ze zmiany na zmianę).

Pracodawca także będzie zobowiązany poinformować pracowników o wolnych stanowiskach pracy i możliwościach awansu. Każdy pracownik zatrudniony od co najmniej 6 miesięcy będzie mógł raz w roku kalendarzowym wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o inne warunki pracy. Pracownikom przysługiwać będą również dwie dodatkowe przerwy od pracy: trwającą co najmniej 15 minut, gdy czas pracy będzie dłuższy niż 9 godzin i kolejne co najmniej 15 minut, jeśli czas pracy będzie dłuższy niż 16 godzin.

Ponadto pracownikowi będzie przysługiwał nowy rodzaj urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni roboczych w roku kalendarzowym. Skorzystać z niego będą mogły osoby, które zmuszone są zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie członkowi rodziny. Dodatkowo będzie można skorzystać ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. To zwolnienie zapewnia prawo do zachowania pensji w wysokości połowy wynagrodzenia.

Także urlop rodzicielski zostanie wydłużony do 41 tygodni. W przypadku urodzenia jednego dziecka i do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie ósmego roku życia będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy. Pracownika wychowującego dziecko do ósmego roku życia nie będzie można także bez jego zgody, zatrudniać w godzinach nadliczbowych, zatrudniać w porze nocnej, zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy i delegować poza stałe miejsce pracy.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]