Nigdy tego nie rób. Otworzysz taki list i możesz iść do więzienia!

Listy przeznaczone do innego adresata czasami trafiają do naszej skrzynki. Co wtedy robić? Gdy otrzymasz list przeznaczony dla kogoś innego, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Fot. Pixabay

  1. Nie otwieraj listu: Otwieranie cudzej korespondencji jest nieetyczne i w niektórych przypadkach może być nielegalne.
  2. Sprawdź adres: Upewnij się, że adres na liście nie jest błędny lub nieczytelny. Jeśli adres jest poprawny, ale osoba nie mieszka już pod tym adresem, przejdź do następnego kroku.
  3. Oznacz kopertę jako „Omyłkowo dostarczony” lub „Nieaktualny adres”: Napisz na kopercie, że list został dostarczony do niewłaściwego adresata lub że osoba się wyprowadziła. W Polsce możesz użyć zwrotu „Wróć do nadawcy” lub „Adresat nieznany / wyprowadził się”.
  4. Wróć list do skrzynki pocztowej z napisem „zwroty”, aby listonosz mógł zająć się jej ponownym dostarczeniem lub zwrócić do nadawcy.
  5. Jeśli problem się powtarza: Jeśli ciągle otrzymujesz listy przeznaczone dla tej samej osoby, poinformuj o tym lokalny urząd pocztowy. Możliwe, że istnieje problem z dostarczaniem poczty, który należy rozwiązać.

Pamiętaj, że należy szanować prywatność innych osób i nie przeglądać ich korespondencji bez ich zgody. Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami, pomożesz w poprawnym dostarczeniu listów do właściwych adresatów.

Pod żadnym pozorem nie powinniśmy nawet myśleć o otwieraniu takiego listu. Pół biedy jeżeli są to rachunki, gorzej, jeżeli w środku znajdują się informacje poufne np. wyniki badań czy wyciąg z konta bankowego wraz z danymi. Zgodnie z przepisami ten, kto bez uprawnienia zyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

List, który nie jest adresowany do nas powinniśmy wrzucić do skrzynki na zwroty. Niestety niewiele da się zrobić w przypadku korespondencji, która przychodzi do nas notorycznie np. po poprzednim właścicielu. Wyjątkiem są tu banki, które możemy powiadomić o fakcie zmiany adresu przez byłego lokatora.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]