Nowy projekt Ministra Edukacji – zmiany w legitymacjach szkolnych

W związku z nowym projektem rozporządzenia ministra edukacji i nauki, zmieni się wygląd legitymacji szklonych i świadectw, z których ma zniknąć pesel. Jest to związane z zaleceniami Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Fot. Pixabay

Jak donosi portal interia.pl, planowana zmiana w wyglądzie świadectw i legitymacji związana jest między innymi z pojawiającymi się wciąż nowymi przedmiotami szkolnymi oraz ustaleniami dotyczącymi RODO i danych wrażliwych. Te aspekty zostaną uwzględnione w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Dotyczyć ma ona świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły i arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do tej pory dokumenty te miały wypisane listy przedmiotów szkolnych. Po wejściu w życie rozporządzenia MEiN nazwy przedmiotów znikną, a odpowiedzialne za ich wpisanie będą szkoły.

Lista szkolnych przedmiotów cały czas się zmienia, co generuje dodatkowe koszty druku świadectw. Zrzucenie obowiązku wpisywania nazw przedmiotów na szkoły ma na celu ujednolicenie świadectw dla różnych szkół i klas. Dodatkowo dokumenty te będą miały lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwami. Ponadto z legitymacji oraz mLegitymacji ma zniknąć pesel ucznia, co według Urzędu Danych Osobowych jest daną wrażliwą, a jej obecność na dokumencie nie jest konieczna.

Zmieni się także sposób wydawania mLegitymacji. Do tej pory należało złożyć wniosek aby taką otrzymać, natomiast po wprowadzeniu nowego rozporządzenia te elektroniczne dokumenty będą wydawane z urzędu. Przy okazji tych zmian uaktualnione będzie też logo inicjatywy Europass na dyplomach zawodowych i pismach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które ułatwia kontynuowanie nauki zawodu poza granicami kraju.

Projekt przewiduje konsultacje publiczne, w których wszelkie organizacje rządowe i pozarządowe, związki, stowarzyszenia, zrzeszenia czy podmioty działające na rynku mogą zgłaszać uwagi. Potrwają one 21 dni, do 19 maja. Planuje się, że zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku szkolnym.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]