Prezydent podpisał ustawę! 200 zł co miesiąc do końca życia. Jest warunek

200 zł dodatku co miesiąc do końca życia. Takie świadczenie nie będzie przysługiwało jednak każdemu, choć każdy może jeszcze na nie zarobić.

Fot. Shutterstock

1 lipca wchodzi w życie ustawa, która przyznaje dodatkowe świadczenia emerytalne dla członków Ratowników-Ochotników i Strażaków-Ochotników. Dodatek otrzymają osoby pełniące służbę w następujących jednostkach:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej;
  • Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym;
  • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Dodatek to ważne uhonorowanie pracy ochotników, jednak nie będzie ono przyznawane z automatu. Trzeba spełnić szereg warunków:

  • Ratownik lub ratowniczka musi przepracować w danej instytucji 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet.
  • Wniosek należy złożyć w powiatowej komendzie straży pożarnej. Trzeba do niego dołączyć dokumenty potwierdzające staż i uczestnictwo w akcjach ratunkowych.
  • Dołączyć oświadczenie trzech świadków potwierdzających udział w misjach.
  • Należy udokumentować lub zebrać oświadczenia świadków, że regularnie, przynajmniej raz w roku dany ratownik brał udział w akcjach.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]