23-latka nie zapłaciła za bilet. Wydano list gończy! Za jej ukrywanie grozi nawet do 5 lat więzienia!

Katarzyna Mirga poszukiwana jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Brzegu do odbycia 5 dni zastępczej kary aresztu za wykroczenie polegające na nieuiszczeniu opłaty za przejazd koleją (art. 121 § 1 kodeksu wykroczeń). Poszukiwana może uwolnić się od kary poprzez zapłatę grzywny.

Fot. Policja

23 -latka ostatni raz zamieszkiwała na os. Willowym w Krakowie.

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanej kobiety, należy kierować do Komisariatu Policji VIII w Krakowie pod numer tel. 47-83-52-910 lub pod numer alarmowy 112.

Policja ostrzega o konsekwencjach ukrywania kobiety:
„Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.”

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]