Nowe gigantyczne kary dla kierowców. Kwoty blisko 100 tysięcy złotych!

Rekordowa podwyżka płacy minimalnej przełoży się na rekordowe kary dla kierowców. Będzie można zapłacić nawet 86 tys. zł, a to wszystko za dwa tygodnie spóźnienia.

Fot. Shutterstock

Są dwa warianty wzrostu minimalnego wynagrodzenia:

Główny ekonomista FPP (Federacji Przedsiębiorców Polskich) obliczył, że zgodnie z założeniami zawartymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026 od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie co najmniej o 654,40 zł i wyniesie 4254,40 zł. To pierwszy wariant. Drugi zakłada jeszcze większy wzrost, bo aż o 720,40 zł do 4320,40 zł. Taka stawka płacy minimalnej miałaby obowiązywać do końca czerwca — w lipcu nastąpiłaby ponowna waloryzacja, do czego rząd jest zobowiązany, jeśli inflacja jest równa lub przekracza 5 proc.” – pisze https://www.auto-swiat.pl/.

W Polsce wykupienie polisy OC (odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkowe dla właścicieli pojazdów mechanicznych, takich jak samochody, motocykle czy ciężarówki. Ubezpieczenie OC pokrywa szkody wyrządzone innym osobom lub ich mieniu w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło z winy kierowcy ubezpieczonego pojazdu. W przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia OC, właściciel pojazdu może zostać ukarany mandatem.

Wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) jest wymagane dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów, jeśli właściciel pojazdu spowoduje szkody osobom trzecim podczas korzystania z pojazdu. Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC może skutkować karami finansowymi i innymi konsekwencjami prawnymi.

Teraz płaca minimalna w Polsce wynosi 3490 zł brutto, ale czekają nas kolejne podwyżki tejże – w lipcu będzie to już 3600 zł, co przełoży się na większe kary dla kierowców.

Kary mają drastycznie wzrosnąć 1 stycznia 2024 r.

Wzrasta kara za niezłożenie deklaracji PCC-3 w terminie

Deklaracja PCC-3 wiąże się z płaceniem podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zatem wedle nowych stawek Urząd Skarbowy będzie mógł zastosować maksymalny wymiar kary, czyli dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia, zatem wysokość grzywny od stycznia 2024 to:

  • 85 088 zł (I wariant podwyżek);
  • 86 408 zł (II podwyżek).

Przy minimalnej grzywnie, kary wyniosą odpowiednio 425 zł lub 432 zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]