Więzienie za zdjęcie. Posłowie zajmują się kontrowersyjnym projektem

Jesteś na wakacjach i zrobiłeś interesującą fotkę? W niektórych przypadkach grozić Ci będzie więzienie.

W nowelizacji kodeksu karnego zaproponowano zakaz fotografowania. Oczywiście, zakaz nie będzie dotyczył wszystkich obiektów, a jedynie tych, które są ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

W projekcie w art. 616a możemy przeczytać:

„Zakazuje się, bez zezwolenia, fotografowania, filmowania, lub utrwalania wizerunku przy pomocy innych narzędzi lub środków technicznych:

1) obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz, zwanym dalej 'znakiem zakazu fotografowania’;

2) osób oraz ruchomości znajdujących się w obiektach (…). Zakazu, (…) nie stosuje się, jeżeli czynności wymienione w tym przepisie są wykonywane w ramach ochrony obiektu szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa lub obronności państwa”.

Warto wspomnieć, że już teraz istnieje zakaz fotografowania niektórych obiektów. Wprowadzono taki zapis w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony. Nie wolno fotografować m.in. obiektów policji, NBP, elektrowni czy zakładów produkujących i magazynujących sprzęt wojskowy.

Teraz jednak, zarządca obiektu podejmuje decyzję czy może taki zakaz umieścić czy nie. Wnioskuje on o taki zakaz i przekazuje informację do ministra obrony narodowej.

Może się więc okazać, że niepozorny budynek w mieście przed którym robimy sobie zdjęcie będzie objęty zakazem fotografowania. Za złamanie zakazuje grozi nam kara grzywny, a nawet aresztu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]