Uwaga! Te dokumenty stracą ważność! Będą ogromne kolejki

Pojawił się projekt zniesienia zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca. Ta zmiana to tak naprawdę trzęsienie ziemi dla firm i osób prywatnych. Szczególnie, jeżeli Wy lub Wasi bliscy mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wydaje orzeczenie o niepełnosprawności oraz legitymację osoby niepełnosprawnej.

Od 16 maja 2022 r. przestał w Polsce obowiązywać stan epidemii. Został on zmieniony w stan zagrożenia epidemicznego. Zmiana ta nie wpłynęła na zasadę przedłużania ważności orzeczeń i kart parkingowych.

Jednak, kiedy stan zagrożenia epidemicznego zostanie zniesiony, dokumenty te stracą ważność po 60 dniach od wejściu w życie rozporządzenia.

Na podstawie art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności

Wprowadzone uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – informuje WCPR.

Jeżeli więc macie powyższe dokumenty, który termin już minął, miejsce na uwadze, że stracą moc. Umówcie nowy termin w WCPR, aby uniknąć kolejek, które zapewne będą ogromne.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]