Tym osobom nie należy się już 500 plus! Wiele się zmieniło!

500 plus na przestrzeni lat się zmieniło. Choć zasady są praktycznie taki same, wiele osób dziwi się, że odbierane są im świadczenia. Są bowiem szczególne sytuacje, w których świadczenie nie może być pobierane.

500 plus zmieniało się od czasu jego wprowadzenia. Najpierw pobierane było na drugie i kolejne dziecko, obecnie jednak otrzymuje je się na każde dziecko w rodzinie, nawet jeżeli jest tylko jedno.

Są jednak sytuacje, które wykluczają pobieranie świadczenia. Jedna z nich to oczywiście ta, kiedy dziecko kończy 18 lat. Jednak nawet na niepełnoletnie dziecko świadczenie może być odebrane.

Kiedy świadczenie 500 plus może być odebrane?

Są to sytuacje szczególne. Jedną z nich jest ta, kiedy niepełnoletnie dziecko również ma dziecko. Jeżeli chce pobrać na nie świadczenie, wtedy oczywiście je otrzyma, ale jednocześnie straci świadczenie na siebie.

Inna szczególna sytuacja to ta, kiedy dziecko znajdzie się w domu dziecka, ośrodkach wychowawczych oraz domach opieki społecznej. Wtedy rodzić straci świadczenie, bo ustawa reguluje, że świadczenie przysługuje na dziecko, które musi znajdować się pod opieką rodziców, a nie pod opieką innej placówki.

Wśród osób, którym nie należy się 500 plus, znajdują się rodzice, którzy pobierają zasiłek na dziecko w innym kraju niż Polska. Jeżeli byliście za granicą lub tam się wybieracie i również tam pobieracie świadczenia wtedy automatycznie stracicie uprawnienia do 500 plus w Polsce, gdyż nie da sie pobierać dwóch świadczeń na raz.

Ostatnia sytuacja jest taka, że rodzice dziecka przenoszą się na stałe za granicę z dzieckiem. Ponieważ warunkiem otrzymywania świadczenia jest przebywanie w Polsce, wyjechanie za granicę i faktycznie tam przebywanie kończy świadczenie, nawet jeżeli rodzice są nadal zameldowani w Polsce. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jeden rodzic pracuje za granicą, a drugi wraz z dzieckiem przebywa w Polsce. Wtedy można pobierać świadczenie, ale należy pamiętać, że tylko w Polsce. Jeżeli dziecko pobiera również świadczenie w innym kraju, automatycznie traci możliwość pobierania 500 plus w Polsce.

Odebranie 500 plus i zamiana na inną formę pomocy

Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ustawodawca, kierując się poszanowaniem autonomii rodziny przyjął, że ewentualna ingerencja w funkcjonowanie danej rodziny, może nastąpić tylko w wyjątkowych, kryzysowych sytuacjach.

W przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ wypłacający to świadczenie może zatem zamienić jego wypłatę pieniężną na pomoc nie tylko w formie rzeczowej, tj. np. żywność, ubrania, lekarstwa, itp., ale także na pomoc rodzinie w formie opłacania usług, tj. np. opłacanie kursów językowych, żłobka, przedszkola, basenu, teatru, kosztów internatu, wykupienie obiadów, czy czynszu, itp.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]