Darmowy wyjazd do sanatorium. Kto może na niego liczyć?

Jak donosi „Fakt”, część emerytów może wybrać się do sanatorium na koszt narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczy to również emerytów rolników, którzy mogą liczyć na pobyt w takim ośrodku na koszt Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to efekt niedawnej zmiany w przepisach

Fot. Pixabay

„Fakt” informuje, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma również własne uzdrowiska, jednak przed wprowadzeniem zmian były one dostępne tylko dla rolników aktywnych zawodowo oraz prowadzących gospodarstwo. Po zmianie przepisów z leczenia sanatoryjnego mogą korzystać rolnicy, którzy przeszli na emeryturę. Koszty za pobyt i kuracje są pokrywane przez KRUS. Ponadto, nie ogranicza to prawa seniora do wyjazdów do sanatorium na także na koszt NFZ.

W celu ubiegania się o pobyt w sanatorium należy złożyć wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Taki wystawia lekarz. Następnie należy go złożyć we właściwej placówce KRUS. Od wystawienia wniosku przez lekarza czas na jego złożenie wynosi pół roku. Po jego weryfikacji i akceptacji, senior rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu.

Od początku tego roku rząd wprowadził zmianę, dzięki której proces zorganizowania wyjazdu na turnus jest uproszczony. To oznacza, że nie trzeba już wysyłać skierowań wystawionych przez lekarzy do oddziału NFZ. Zastąpią je dokumenty wystawione elektronicznie. Dodatkowo resort zdrowia planuje rozszerzenie wachlarza możliwości. Minister zdrowia,  Adam Niedzielski poinformował „Fakt”, że od przyszłego roku kuracjusze będą mogli sami wybierać sanatorium.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]