Czy powrót monarchii w Polsce jest możliwy?

W Wielkiej Brytanii odbyła się dziś koronacja króla Karola III. Polska ma długie tradycje, jeżeli chodzi o monarchię. Czy powrót monarchii w Polsce jest w ogóle możliwy? Ojciec księcia Kentu był nawet typowany na króla Polski po II wojnie światowej, niestety znaleźliśmy się pod wpływem sowieckim.

Fot. Kraków w Pigułce

Teoretycznie powrót monarchii w Polsce jest możliwy, ale jest mało prawdopodobny, gdyż wymagałby znacznych zmian w ustawodawstwie i poparcia społecznego. Polska jest obecnie demokratycznym państwem z ustrojem parlamentarno-gabinetowym, a konstytucja z 1997 roku jasno definiuje państwo jako republikę.

Aby wprowadzić monarchię, konieczne byłoby przeprowadzenie zmiany konstytucyjnej, która wymagałaby zgody co najmniej 2/3 głosów w Sejmie oraz bezwzględnej większości w Senacie. Następnie zmiana musiałaby zostać zatwierdzona w referendum ogólnokrajowym.

Jednak obecnie nie ma znaczącego poparcia społecznego dla powrotu monarchii w Polsce, a większość partii politycznych nie wykazuje zainteresowania takim przekształceniem ustroju. W związku z tym, choć teoretycznie możliwe, powrót monarchii w Polsce jest w praktyce bardzo mało prawdopodobny.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]