Polacy oburzeni. Podwójny podatek od spadków i darowizn. Zobacz, kto go zapłaci!

Dużo ludzi musi płacić podwójne opodatkowanie z tytułu spadków i darowizn. Ta sytuacja wywołuje niezadowolenie, stąd wiele wniosków trafia do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak odpowiada na to Ministerstwo Finansów?

Fot. Shutterstock

Portal „Bezprawnik”  podjął ten temat i wyjaśnił jego szczegóły. Osoby zobowiązane do uiszczenia podwójnego podatku to te, które otrzymały spadek lub darowiznę z zagranicy oraz od Polaków. W rezultacie muszą one płacić podatek w obu krajach.

Niestety, polskie regulacje nie zabezpieczają przed tym rodzajem podwójnego opodatkowania. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy wprowadzić odpowiednie zapisy w umowach międzynarodowych. Warto dodać, że Polska obecnie posiada takie porozumienia tylko z Czechami, Węgrami i Austrią.

Aktualne przepisy nie zapewniają ochrony przed podwójnym opodatkowaniem dla podatników, co sprawia, że osoby otrzymujące spadki z zagranicy muszą zmierzyć się z wysokim obciążeniem podatkowym. Serwis internetowy podaje, że w niektórych sytuacjach łączny podatek jest bardzo duży. Może on nawet osiągnąć poziomy, które zmuszają daną osobę do sprzedania majątku lub zaciągnięcia kredytu.

W związku z tymi niekorzystnymi regulacjami, wiele osób złożyło skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do biura RPO trafiło pismo sygnalizujące problem podwójnego opodatkowania spadków lub darowizn otrzymanych z zagranicy, zarówno po osobach bez związku z Polską, jak i osób posiadających polskie obywatelstwo, ale stale mieszkających za granicą.

Do sprawy podwójnego opodatkowania odniósł się Wiceminister Finansów Artur Soboń.

Zaznaczył on, że zmniejszenie polskiego podatku od spadków i darowizn miałoby negatywny wpływ na budżety samorządów, gdyż to one otrzymują środki z tych podatków. Wiceminister zwraca uwagę, że w przypadku takiego rozwiązania, państwo musiałoby rekompensować stracone dochody gminom. Artur Soboń uznaje, że taka opcja nie jest realna.

„[…] Takie działanie nie jest możliwe m. in. ze względu na wymóg zrekompensowania gminom utraconych dochodów z tego tytułu. Dodatkowo podejmowanie działań skutkujących pozbawieniem wpływów z podatku od spadków i darowizn wyłącznie po krajowej stronie, przy pozostawieniu możliwości uzyskiwania wpływów podatkowych z tego tytułu w innych państwach, jest niezasadne” – powiedział.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]