Nie żyje Jerzy Szteliga. Poseł na Sejm trzech kadencji

Nie żyje Jerzy Szteliga. Poseł na Sejm trzech kadencji. Syn Edwarda i Janiny, posłanki na Sejm PRL. Ukończył w 1978 studia na Wydziale Filologicznym Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego, gdzie następnie w 1988 uzyskał doktorat. W 1977 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W komitecie wojewódzkim PZPR w Opolu pełnił funkcje starszego specjalisty w wydziale ideologii i informacji (1985–1987), inspektora wydziału nauki i oświaty (1988–1989) oraz I sekretarza (1989–1990).

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

W 1978 został zatrudniony na Politechnice Opolskiej. W 1990 został przewodniczącym rady wojewódzkiej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a w 1999 objął taką samą funkcję w Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Od 1993 do 2005 sprawował mandat posła na Sejm z okręgów opolskich: nr 30 i nr 21 z ramienia tej partii. Ponadto w latach 1998–2001 zasiadał w sejmiku województwa opolskiego. W 2001 został wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego SLD. W Sejmie IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i komisji śledczej do zbadania tzw. afery Rywina. W 2005 wystąpił zarówno z partii, jak i klubu, następnie bez powodzenia kandydował do Senatu jako niezależny. Później na krótko powrócił do SLD.

W 2006 został zatrzymany, po czym prokurator przedstawił mu zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 90 tys. zł w związku ze sprawą Elektrowni Opole. Zastosowano następnie wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 70 tys. zł. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu w 2007, proces rozpoczął się faktycznie w 2009. W 2014 w pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Opolu uniewinnił go od popełnienia zarzucanych mu czynów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]