Budzą pogardę i odrazę. Są na samym dnie. Tak traktowani są dzieciobójcy w więzieniach

Traktowanie dzieciobójców przez innych więźniów zwykle jest negatywne. W hierarchii więziennej osoby skazane za przestępstwa przeciwko dzieciom, takie jak dzieciobójstwo, często znajdują się na samym dnie i są narażone na stygmatyzację, izolację, drwiny, przemoc fizyczną i psychiczną ze strony innych więźniów. Wielu więźniów uważa przestępstwa przeciwko dzieciom za szczególnie ohydne i potępiające.

Fot. Pixabay

Niektóre osoby skazane za dzieciobójstwo mogą być umieszczane w specjalnych oddziałach lub jednostkach, aby zapewnić im ochronę przed innymi więźniami. Personel więzienny może również monitorować sytuację i interweniować, jeśli zachodzi potrzeba, aby zapewnić bezpieczeństwo skazanym za tego typu przestępstwa.

Oczywiście, reakcje innych więźniów mogą się różnić w zależności od indywidualnych przekonań, kultury więziennej i specyfiki danego zakładu karnego.

Przemoc wobec dzieciobójców w więzieniach jest częstym zjawiskiem. W hierarchii więziennej osoby skazane za przestępstwa przeciwko dzieciom, takie jak dzieciobójstwo, często są postrzegane jako najniższe w hierarchii i narażone na różne formy przemocy ze strony innych więźniów. Przemoc ta może przybierać różne formy, takie jak nękanie, groźby, pobicie czy nawet próby zabójstwa.

Wiele więzień ma tzw. „kod więzienny”, który przewiduje, że przestępstwa przeciwko dzieciom są nie do zaakceptowania i zasługują na surowe potępienie. W wyniku tego dzieciobójcy mogą stać się celem przemocy ze strony innych więźniów, którzy chcą wymierzyć swoją formę „sprawiedliwości” lub zyskać szacunek wśród współwięźniów.

Aby chronić dzieciobójców przed przemocą ze strony innych więźniów, władze więzienne mogą umieszczać ich w specjalnych jednostkach ochronnych, izolować ich od ogólnej populacji więziennej lub zapewnić dodatkowy nadzór nad ich bezpieczeństwem. Personel więzienny może również interweniować w przypadku sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieciobójców, jednak biorąc pod uwagę liczebność populacji więziennej oraz ograniczone zasoby, nie zawsze jest to możliwe.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]