Ponad 500 złotych do wypłaty! Każdy może złożyć wniosek!

W Polsce wprowadzono program skierowany do szerokiej grupy obywateli, mający na celu wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 553,30 zł na rachunek beneficjenta.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

To jednorazowa pomoc finansowa, którą można otrzymać tylko raz. Program ma wspierać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Dodatkowe środki mogą służyć pokryciu bieżących wydatków i zwiększyć poczucie finansowego bezpieczeństwa.

Kto kwalifikuje się do otrzymania świadczenia? Świadczenie przysługuje każdemu, kto spełnia określone kryteria. Jednym z nich jest posiadanie konta w ZUS, na które zostanie przelane świadczenie. Osoby nieposiadające konta w ZUS muszą je założyć, aby otrzymać dodatkowe środki. Należy jednak pamiętać, że samo posiadanie konta w ZUS to nie wszystko – trzeba również spełnić inne warunki.

Kolejnym kryterium jest posiadanie polskiego obywatelstwa lub zezwolenia na stały pobyt. Osoby będące obywatelami innych państw, ale mające zezwolenie na stały pobyt w Polsce, również mają prawo ubiegać się o świadczenie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]