Nakładają wysokie kary pieniężne! Wystarczy, że zgłosi cię sąsiad!

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że palenie na balkonie również może być uznane za wykroczenie, jeśli sąsiedzi skarżą się na uciążliwe zapachy lub hałas. Dotyczy to również palenia różnych innych substancji.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Jeżeli lokator bloku pali i rzuca pozostałości papierosa za balustradę, wówczas ma zastosowanie art. 75. § 1 Kodeksu Wykroczeń:

„Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

W Polsce, zasadniczo samo palenie na balkonie nie jest karane, ale nie może być uciążliwe dla sąsiadów.

Przepisy dotyczące tej kwestii zawarte są w artykule 144 Kodeksu Cywilnego:

„Zakazanie immisji. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]