Tyle wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące wynagrodzenia Polaków. Kwota przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale tego roku wzrosła o 14,3 procent, w porównaniu do I kwartału roku 2022

Fot. Shutterstock

Jak podaje money.pl, według najnowszych danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w Polsce w I kwartale 2023 roku wynosiło 7124,26 złotych. W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku wzrosło one o 14,3 procenta, natomiast w zestawieniu z IV kwartałem 2022 roku – 0 5,8 procent.

Ponadto GUS podaje także dane miesięczne, w tym wypadku z marca. Wtedy to przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 7508,35 złotych – wzrosło o 12,6 procent przy inflacji na poziomie 16,1 procent. Analityk z Cinciarz.pl, Bartosz Sawicki przewidywał, że dynamika płac i inflacji będzie wygasać, jednak mocniej zahamuje wzrost cen. Natomiast w okresie letnim dynamika wynagrodzeń powinna być dodatnia, co może pozytywnie wpłynąć na konsumpcję.

Należy jednak mieć na uwadze, że dane GUS odnoszą się do sektora przedsiębiorstw o liczbie pracujących większej niż 9. Ponadto wynik jest zawyżony z uwagi na nadreprezentację ciężkiego przemysłu i górnictwa. Właśnie tam wynagrodzenia rosną najszybciej. Ekonomiści wyjaśniają, że lepszy ogląd na zarobki obywateli pokazuje mediana wynagrodzenia. Ta jest publikowana co dwa lata, a ostatnie dostępne dane dotyczą roku 2020.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]