Masowe kontrole 2023! Mogą sprawdzić każdego. Zasady, Zakres i Czasowość Inspekcji

W 2023 roku obserwujemy wzrost liczby kontroli skarbowych, a wykryte nieprawidłowości na kwotę 3,2 mld zł w zeszłym roku potwierdzają ich skuteczność. W związku z tym, w bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie jeszcze większej liczby kontroli.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Kontrola skarbowa to proces przeprowadzany przez Urząd Skarbowy w celu sprawdzenia, czy podatnik prawidłowo rozlicza swoje zobowiązania podatkowe oraz przestrzega przepisów prawa podatkowego.

W Polsce, Urząd Skarbowy może przeprowadzić kontrolę wstecz do 5 lat. Obejmuje to bieżący rok podatkowy oraz cztery poprzednie lata podatkowe.

Jednakże, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa podatkowego, takiego jak oszustwo czy uchylanie się od płacenia podatków, okres przedawnienia może się wydłużyć nawet do 10 lat. Warto pamiętać, że terminy przedawnienia zaczynają biec od końca roku, w którym upłynął termin płatności danego zobowiązania podatkowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]