Specjalny zasiłek. Można dostać aż 620 zł miesięcznie!

Co miesiąc na konto może wpływać kilkaset złotych specjalnego zasiłku. Przeczytaj, kto kwalifikuje się do pobierania tego świadczenia:

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego to 620 zł miesięcznie. Ten zasiłek przysługuje osobom mającym obowiązek alimentacyjny zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z 25 lutego 1964 r. oraz małżonkom, którzy:

  1. Nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub
  2. Rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

celem sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki.

Zarejestrowanie w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub status bezrobotnego nie wpływa na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r.

Przysługuje on, jeśli łączny dochód rodziny opiekuna i rodziny osoby wymagającej opieki na osobę nie przekracza 764 zł netto, uwzględniając dochody z poprzedniego roku oraz utratę i uzyskanie dochodu według przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]