Wprowadzono limity przelewów bankowych w dużych bankach w Polsce!

W Polsce limity przelewów bankowych zależą od indywidualnych ustawień w ramach poszczególnych banków. Nie ma jednolitych limitów dla wszystkich banków, jednak każdy z nich ustala własne limity dla swoich klientów, które można zmieniać w zależności od potrzeb i umów z bankiem.

W przypadku chęci zwiększenia limitów, klienci mogą kontaktować się ze swoim bankiem i poprosić o zmianę tych wartości. Wiele banków pozwala na zmianę limitów za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

Warto zwrócić uwagę, że dla niektórych rodzajów przelewów, takich jak przelewy zagraniczne czy transakcje związane z wymianą walut, mogą obowiązywać dodatkowe limity oraz procedury związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Bank Santander:

Bank Santander wprowadził limity dla przelewów swoich klientów. Maksymalna kwota przelewów krajowych wewnętrznych wynosi 100 000 zł dziennie. W przypadku przelewów krajowych zewnętrznych, limity zależą od typu konta oraz statusu klienta i mogą sięgać nawet 1 000 000 zł dziennie. Limity przelewów międzynarodowych są zróżnicowane i związane z walutą oraz krajem odbiorcy.

PKO Bank Polski:

PKO Bank Polski, będąc jednym z wiodących banków w kraju, wprowadził nowe limity dla przelewów swoich klientów. W przypadku przelewów wewnętrznych krajowych, dzienny limit wynosi 100 000 zł. Dla przelewów krajowych zewnętrznych, czyli do innych polskich banków, maksymalna kwota wynosi 500 000 zł dziennie. Natomiast limity dla przelewów międzynarodowych zależą od waluty oraz kraju, do którego są kierowane.

mBank:

mBank,  także ustalił limity przelewów dla swoich klientów. W przypadku przelewów krajowych wewnętrznych, dzienny limit wynosi 100 000 zł. Dla przelewów krajowych zewnętrznych, maksymalna kwota to 200 000 zł dziennie. Limity przelewów międzynarodowych zależą od waluty i kraju przeznaczenia, i są zróżnicowane.

Bank ING:

Bank ING określił limity przelewów dla swoich klientów. W przypadku przelewów krajowych wewnętrznych, dzienny limit wynosi 100 000 zł. Dla przelewów krajowych zewnętrznych, możliwe jest przekazanie do 300 000 zł dziennie, choć niektóre konta mogą mieć wyższe limity. Limity przelewów międzynarodowych zależą od waluty oraz kraju odbiorcy.

 

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]