Świadczenie urlopowe – Sprawdź, czy Tobie też przysługuje

Przed planowaniem wakacji warto sprawdzić kwestię dofinansowania do wypoczynku, tzw. „wczasy pod gruszą”. Jednak trzeba spełnić kilka warunków aby otrzymać takie świadczenie

Fot. Shutterstock

„Wczasy pod gruszą” były szczególnie popularne w czasach PRL-u i oznaczały refundację kosztów wypoczynku pracownika, która następowała po urlopie. Z takiej formy dofinansowania można korzystać również dzisiaj wobec urlopu, który trwa najczęściej nieprzerwanie przez 14 dni, włączając w to dni wolne. Mogą z niego jednak korzystać tylko te osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę w firmach, w których funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Fundusz ten natomiast ma obowiązek założyć każda firma, zatrudniająca więcej niż 50 pracowników, w mniejszych firmach nie ma takiego obowiązku ale jest również możliwość. Tak więc, pracodawca zatrudniający mniej niż 50 osób nie ma obowiązku wypłacania świadczenia ani też utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Nie ma znaczenia wymiar etatu, stanowisko ani staż pracy osoby, która ubiega się o takie dofinansowanie. Wystarczy okres zatrudnienia, który umożliwia skorzystanie pracownikowi z 14 dni wolnego. Warto również przeczytać regulamin ZFŚS, gdyż różni się on w każdym zakładzie pracy. Często zdarza się, że warunkiem otrzymania pieniędzy jest wzięcie nieprzerwanego 14 dniowego urlopu (w które wliczane są również dni wolne). Natomiast wysokość kwoty „wczasów pod gruszą” zależy od:

  • zapisów regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • poziomu wynagrodzenia pracownika;
  • sytuacji dochodowej, życiowej i rodzinnej pracownika.

W Kodeksie pracy nie ma określonej zasady, jaka kwota przysługuje pracownikowi, podane jest jedynie, że powinna być uzależniona od jego zarobków – im pracownik ma mniejsze wynagrodzenie, tym większe dofinansowanie może uzyskać. Ważny pod tym względem jest też dochód rodziny w przeliczeniu na osobę oraz to, czy w rodzinie są osoby niepełnosprawne, wymagające stałej opieki lub rehabilitacji. „Wczasy pod gruszą” są wsparciem przede wszystkim dla osób najmniej zamożnych.

Świadczenie to pracownik może otrzymać raz w roku. Aby je otrzymać należy wysłać wniosek z załącznikami określonymi w regulaminie ZFŚS. Warto zauważyć, że nie jest sprawdzane, czy pieniądze na „wczasy pod gruszą” będą przeznaczone na urlop, nie trzeba więc zbierać jakichkolwiek potwierdzeń lub rachunków. Pracownik może przeznaczyć dofinansowanie zarówno na wyjazd jak i np. na remont mieszkania. Ponadto nie odprowadza się za nie ZUS, a jeżeli jego kwota nie przekroczyła 380 złotych, to nie odprowadza się od niej również podatku.

Źródło: Interia.pl

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]