Nowy dodatek ponad 1000 zł na dziecko! Otrzymają go również studenci!

W tym roku wprowadzono nowy rodzaj dodatku na dziecko. Wielu Polaków może skorzystać z tego wsparcia, nawet gdy ich dziecko osiągnie pełnoletność. Jest to nietypowa sytuacja, w której rodzice mogą otrzymać dodatkowe środki nawet po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia. Aby uzyskać ten dodatek, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i spełnić określone kryteria. Zapoznaj się ze szczegółami.

Fot. Pixabay

 

Zazwyczaj wsparcie finansowe dla rodzin kończy się, gdy dziecko osiąga pełnoletność. Jednak nie wszędzie Polacy muszą się z tym faktem pogodzić. Osoby, które przeprowadziły się do Niemiec i tam pracują, mogą skorzystać z innego rodzaju świadczenia. W 2023 roku nowy dodatek na dziecko wynosi 250 euro (1139 zł) miesięcznie. Świadczenia zwykle kończą się z chwilą, gdy dziecko osiągnie pełnoletność, ale istnieją pewne wyjątki.

Zgodnie z raportem Deutsche Presse-Agentur (Niemiecka Agencja Prasowa), dorosłe dzieci mogą nadal otrzymywać dodatek po ukończeniu szkoły, jeśli rozpoczną praktykę lub studia. W przepisach zaznaczono, że dodatek będzie nadal przysługiwał, jeśli dziecko rozpocznie drugą praktykę po zakończeniu pierwszej. Istnieje jednak jeden warunek – dziecko nie może pracować więcej niż 20 godzin tygodniowo, ponieważ nauka na studiach lub praktyka powinna być priorytetem w tym czasie.

Aby kontynuować otrzymywanie dodatku, rodzina musi dostarczyć odpowiednią dokumentację potwierdzającą kontynuację nauki, taką jak zaświadczenie o przyjęciu na studia.

W Polsce zaś 500 plus ma zostać zastąpione 800 plus:

Program Rodzina 500 plus, będący sztandarowym programem socjalnym rządów Zjednoczonej Prawicy, rozpoczął swoje funkcjonowanie w roku 2016. Co miesiąc, rodzice otrzymują świadczenie w wysokości 500 złotych na każde dziecko. Niestety, z powodu inflacji, wartość tych pieniędzy ulega obniżeniu. Jednakże, w niedzielę, 14 maja, szef partii PiS, Jarosław Kaczyński, ogłosił zapowiedź podwyższenia tego świadczenia.

Aby otrzymać świadczenie w ramach programu 500 plus, konieczne jest złożenie wniosku. Rodzice lub opiekunowie prawni muszą złożyć odpowiedni wniosek w jednym z wyznaczonych miejsc, takich jak urząd gminy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) lub drogą elektroniczną, na przykład poprzez internetowy portal ePUAP.

Wniosek powinien zawierać niezbędne informacje i dokumenty potwierdzające uprawnienie do świadczenia. Po złożeniu wniosku i po jego pozytywnej weryfikacji, rodzina może otrzymywać comiesięczne świadczenie w wysokości 500 złotych na każde dziecko uprawnione do programu.

Czy waloryzacja świadczenia odbędzie się automatycznie czy rodzice będą musieli złożyć nowy wniosek?

Prezes Kaczyński ogłosił, że program 800 plus ma wejść w życie już od przyszłego roku. a zasady programu pozostaną bez zmian, jedynie kwota wypłacanego świadczenia zostanie podniesiona z 500 złotych do 800 złotych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]