Uwaga! Ryzyko dla zdrowia! Nie spożywajcie tej partii produktu. GIS apeluje do konsumentów

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę Zwergenwiese Naturkost GmbH wycofaniu kilku partii produktów zawierających oregano, w którym stwierdzono  przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych.

Fot. GIS

Spożycie produktu o podanym w komunikacie numerze partii może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Soul Kitchen BBQ Beans 370g

Numer partii/ Data minimalnej trwałości: 04.11.2024

Kod kreskowy: 4019736012764

Producent: Zwergenwiese Naturkost GmbH

Dystrybutor: Bio Planet S.A., Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Podmiot Bio Planet S.A. zablokował do sprzedaży kwestionowany produkt i poinformował swoich odbiorców o konieczności wycofania z obrotu produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania przedmiotowego produktu z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]