Zasiłek na niezbędne potrzeby bytowe. Kto może go otrzymać?

Zasiłek celowy jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Takie pieniądze można przeznaczyć na artykuły pierwszej potrzeby ale również na drobne naprawy lub remonty

Fot. Shutterstock

Zasiłek celowy reguluje Art. 39. ustawy o pomocy społecznej, według którego takie świadczenie może być przeznaczone na zakup produktów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, leki (również opłacenie leczenia), odzież, opał lub opłacenie rachunków za ogrzewanie oraz niezbędne przedmioty użytku domowego. Umożliwia ono ponadto przeprowadzenie drobnych remontów i napraw w miejscu zamieszkania oraz opłacenie kosztów pogrzebu.

Może też zostać przyznany w formie biletu kredytowanego, który pozwala na pokonanie określonej trasy środkami komunikacji publicznej w celu załatwienia pilnych spraw rodzinnych lub urzędowych. Jest on wystawiany na konkretny dzień i trasę przejazdu, ważny jest po okazaniu dokumentu tożsamości.

Osoby chcące ubiegać się o zasiłek celowy musi spełnić kryterium dochodowe w wysokości do 776 zł miesięcznie (dla osób mieszkających samotnie) lub do 600 zł miesięcznie (przeliczając na jednego członka gospodarstwa domowego). Jednak w szczególnych przypadkach świadczenie może zostać przyznane z pominięciem takich progów. Są to między innymi, pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną (np. powódź) lub w wyniku zdarzenia losowego. W takich wypadkach nie obowiązują górne limity wysokości świadczenia, a dodatkowe fundusze są przelewane do właściwego OPS-u ze środków Skarbu Państwa.

Jeżeli chodzi o wysokość kwoty, to jest ona rozpatrywana indywidualnie, gdzie bierze się pod uwagę sytuację materialną oraz szacowaną kwotę celu, na jaki ma zostać przyznane świadczenie. Ponadto rozpatruje się też możliwości finansowe danego OPS-u. Jak wyjaśnia portal Interia.pl, obowiązuje zasada, że standardowe świadczenie nie może wynieść więcej niż wysokość kryterium dochodowego dla danego wniosku.

Zazwyczaj świadczenie nie podlega zwrotowi, jednak wyjątkiem może być przyznanie go gospodarstwu, które przekracza progi dochodowe. Wtedy to może być on przyznany pod warunkiem zwrotu części lub całości przekazanej kwoty.

Źródło: Interia.pl

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]