Dodatkowe pieniądze dla rodziców co miesiąc. Jak je zdobyć?

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie.

Fot. Kraków w Pigułce

Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sadu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Rodzina wielodzietna to rodzina, która ma troje lub więcej dzieci. Wiele krajów i systemów prawnych ma swoje definicje tego, co stanowi „rodzinę wielodzietną”. Często dla takich rodzin istnieją specjalne programy wsparcia i ulgi podatkowe, ponieważ koszty utrzymania większej liczby dzieci są wyższe.

W Polsce, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, za rodziny wielodzietne uważa się te, które posiadają co najmniej troje dzieci. Rząd Polski, podobnie jak wiele innych rządów, oferuje różne formy wsparcia dla rodzin wielodzietnych, aby pomóc im pokryć większe koszty związane z wychowaniem większej liczby dzieci.

Programy te mogą obejmować różne formy pomocy, takie jak zasiłki rodzinne, ulgi podatkowe, a także zniżki na różne usługi publiczne. Na przykład, Karta Dużej Rodziny oferowana przez rząd Polski, daje rodzinom z trzema lub więcej dziećmi dostęp do wielu zniżek i ulg.

Warto jednak pamiętać, że szczegółowe warunki programów wsparcia dla rodzin wielodzietnych mogą się różnić w zależności od konkretnej polityki rządu i mogą ulegać zmianom z czasem.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]