Tyle wynosiło przeciętne wynagrodzenie w kwietniu. Najnowsze dane GUS

Przeciętne wynagrodzenie w marcu, jak wynika z danych GUS, wzrosło o 12,1 procent rok do roku, jednak w porównaniu z marcem widoczny jest spadek

Fot. Shutterstock

Z danych GUS dotyczących inflacji na kwiecień wynikało, że w zeszłym miesiącu wynosiła ona 14,7 procenta. Jak wyjaśnia portal money.pl, z uwagi na to, że tempo wzrostu cen jest szybsze od tempa wzrostu płac, to nasze realne płace maleją. W kwestii „średniej krajowej”, w marcu padł rekord. Wtedy to średnie wynagrodzenie w Polsce wynosiło 7508,34 złotych (12,6 procent wzrostu płac przy 16,1 procentowej inflacji).

Natomiast w zeszłym miesiącu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7430,65 zł. Pomimo, iż jest to wzrost o 12,1 procent rok do roku, to jednocześnie w porównaniu z marcem widoczny jest spadek. należy jednak pamiętać, że komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego odnoszą się do sektora przedsiębiorstw o liczbie pracujących większej niż 9, natomiast wynik jest nadreprezentowany przez, między innymi, przemysł ciężki i górnictwo, gdzie pensje rosną najszybciej.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]