Można dostać dodatkowo kilkaset złotych z ZUS bez limitu wiekowego. Wystarczy złożyć wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobom, które straciły obydwoje rodziców i mają prawo do renty rodzinnej. Co ważne, w przypadku tego dodatku nie ma ograniczenia wiekowego, dlatego nawet osoba dorosła może ubiegać się o jego przyznanie. Dodatek ten przysługuje również, jeśli osoba pobiera rentę tylko po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

„Jeśli pobierasz rentę rodzinną, a Twoi rodzice nie żyją, możesz otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej.

Możesz również otrzymać ten dodatek, jeśli pobierasz rentę rodzinną po zmarłej matce, a Twój ojciec jest nieznany.” – czytamy w komunikacie ZUS.

Jeżeli w rodzinie jest kilka sierot zupełnych, dodatek będzie wypłacony każdej z nich pod warunkiem, że są uprawnione do pobierania renty rodzinnej.

Obecnie dodatek ten wynosi 553,30 zł miesięcznie (przed marcową podwyżką było to 481,97 zł). Aby go otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (na piśmie lub ustnie do protokołu), a także można wysłać go pocztą.

Podstawa prawna

Art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504.)

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]