Są nowe przepisy dotyczące pracy. Za brak tego dokumentu wyznaczono 30 000 zł kary!

W życie weszły nowe przepisy. Za brak tego dokumentu można zapłacić 30 000 zł kary. Na baczności muszą mieć się głównie pracodawcy.

Fot. Kraków w Pigułce

23 maja weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. Określa ono, Jak powinno wyglądać świadectwo pracy. Jest ono wydawane każdorazowo po rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem. Z tego też powodu na baczności muszą mieć się głównie pracodawcy, ale dobrze jest, kiedy także i pracownicy oraz wszystkie osoby zajmujące się księgowością znały jego treść.

Kara za niewydanie świadectwa to aż 30 tys. zł.

Nowe świadectwo pracy dostosowane jest do nowych przepisów pracy. Zawiera rubryki dotyczące dni pracy zdalnej i zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej oraz informacje o wykorzystanym urlopie opiekuńczym. Nowe świadectwa pracy obowiązują od 23 maja więc każdy pracownik od tego dnia otrzyma już nowe świadectwo.

Dolna granica za niewydanie świadectwa pracy to 1 tys. zł, górna aż 30 tys. zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]