Ten produkt trafił do sklepów. Można się nim zatruć. GIS ostrzega!

GIS wydał kolejne ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności, które zostało opublikowane na ich oficjalnej stronie internetowej. Komunikat precyzyjnie informuje o produkcie, który został wycofany ze sprzedaży.

Fot. Shutterstock

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę Zwergenwiese Naturkost GmbH wycofaniu kilku partii produktów zawierających oregano, w którym stwierdzono  przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych.

Spożycie produktu o podanym w komunikacie numerze partii może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów.” – czytamy w komunikacie.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Soul Kitchen BBQ Beans 370g

Numer partii/ Data minimalnej trwałości: 04.11.2024

Kod kreskowy: 4019736012764

Producent: Zwergenwiese Naturkost GmbH

Dystrybutor: Bio Planet S.A., Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno

Przedsiębiorstwo Bio Planet S.A. natychmiast podjęło działania w odpowiedzi na kwestionowany produkt. Zablokowali oni sprzedaż tego produktu i poinformowali swoich odbiorców o konieczności wycofania go z obrotu. Przedsiębiorstwo podejmuje te kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom i przestrzegania wytycznych i standardów sanitarnych.

W międzyczasie, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą monitorowanie procesu wycofywania wspomnianego produktu z obrotu. Ich rola polega na nadzorowaniu działań podejmowanych przez przedsiębiorców w celu skutecznego usunięcia produktu z rynku. Działania te mają na celu ochronę zdrowia publicznego i zapewnienie, że wszelkie produkty spożywcze spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa.

Dzięki współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a organami urzędowej kontroli, możliwe jest skuteczne reagowanie na sytuacje, w których stwierdza się problemy związane z jakością lub bezpieczeństwem żywności. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest priorytetem dla wszystkich stron zaangażowanych w ten proces, aby ochronić konsumentów i utrzymać wysokie standardy jakości produktów spożywczych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]