Sejm uchwalił ustawę o tym świadczeniu. Ile będzie ono wynosiło?

Ustawa o świadczeniu wspierającym dla dorosłych z niepełnosprawnościami została uchwalona. Będzie ono przysługiwać w wysokości od 40 do 220 procent renty socjalnej

Fot. Pixabay

Jak podaje rmf24.pl, Sejm uchwalił ustawę rządową o świadczeniu wspierającym dla osób pełnoletnich z niepełnosprawnościami. Za jej uchwaleniem głosowało 445 posłów, siedmiu się wstrzymało, natomiast jeden głos był przeciwny. Świadczenie to będzie wypłacane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnościami, a jego wysokość będzie powiązana z wysokością renty socjalnej. Po tegorocznej waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Ponadto przysługuje ono w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, które będą ustalane przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych. Będą brane pod uwagę czynniki takie jak: wiek, zdolność do samodzielnego wykonywania czynności oraz funkcjonowania. Będzie ono wypłacane przez ZUS.

„Świadczenie wspierające będzie przysługiwać miesięcznie w wysokości 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów. 180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów, 120 proc. renty socjalnej – na poziomie od 85 do 89 punktów, 80 proc. renty socjalnej – na poziomie od 80 do 84 punktów, 60 proc. renty socjalnej – na poziomie od 75 do 79 punktów, a 40 proc. renty socjalnej – na poziomie od 70 do 74 punktów.” – donosi portal.

Ustawa przewiduje, że wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. Taki wniosek można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej. W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia ukończenia przez nią 18. roku życia, prawo do niego zostanie ustalone od miesiąca osiągnięcia pełnoletności.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]