Zorganizujesz potańcówkę, a rząd podziękuję i zapłaci. Ruszył nowy program

Jeżeli uważasz, że 800 plus to zbędne rozdawnictwo, co powiesz na program, który sfinansuje Ci imprezę? Właśnie taki uruchomiono!

Fot. Shutterstock

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa ogłosiło program Potańcówki Wiejskie.

Jeżeli mieszkacie na wsi i chcecie zorganizować imprezę dla lokalnej społeczności, możecie otrzymać nawet 10 tys. dofinansowania.

„Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Celem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi” – czytamy na stronach NIKiDW.

Kto może ubiegać się o środki?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są:

  • koła gospodyń wiejskich,
  • ochotnicze straże pożarne,
  • organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),
  • samorządowe instytucje kultury.

Dodatkowo należy pamiętać, że przy realizacji zadania rekomendowane jest podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

„Nabór wniosków rozpoczynamy 22 maja i będzie on trwał do 16 czerwca. Po tym czasie wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej (kryteria oceny merytorycznej stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu Programu). Ogłoszenie wyników programu – wykazu inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie – planujemy na koniec lipca. Okres organizacji potańcówek to sierpień – październik 2023 r.” – pisze instytut.

Wnioski do Programu składane są wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków: https://witkac.pl/#/contest/view?id=26559.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]