Ogromne zmiany w opłatach w największym polskim banku! [Tabela 28.05.2023]

PKO BP, największy bank w Polsce, ogłosił, że planuje zwiększyć opłaty dla swoich klientów indywidualnych od czerwca. 

Fot. Pixabay

PKO BP wyjaśnia:

Upraszamy i ujednolicamy dotychczasową ofertę

W ramach zmian w taryfie ujednoliciliśmy ofertę kont, połączyliśmy niektóre rachunki, konta wycofane ze sprzedaży zmieniliśmy w najpopularniejsze PKO Konto za Zero oraz uprościliśmy język opisujący czynności, za które bank pobiera opłaty i prowizje. Dodatkowo wprowadziliśmy zmiany w wyglądzie cennika, dzięki czemu zyskał teraz nową i prostszą formę. Dzięki zmniejszeniu liczby kont oferta jest bardziej przejrzysta. Bank ujednolicił też opłaty za korzystanie z kont, kart i innych produktów – większości tych opłat w prosty sposób można uniknąć, co dokładnie wyjaśniamy na stronie poświęconej tym zmianom

Należy podkreślić, że wzrost opłat bankowych stał się tematem gorących dyskusji w Polsce. W obliczu trudnej sytuacji materialnej wiele osób, które już borykają się z bieżącymi zobowiązaniami finansowymi, uważa, że podwyżki są nieuzasadnione i mogą dodatkowo obciążyć ich domowe budżety.

Banki argumentują głównie, że podwyżki opłat są konieczne ze względu na wzrastające koszty operacyjne, takie jak wydatki na IT, bezpieczeństwo, rosnące koszty pracownicze oraz potrzebę inwestowania w nowe technologie. Jednak klienci banków nie są przekonani przez te argumenty i uważają, że w dzisiejszych czasach, gdy większość transakcji odbywa się elektronicznie, koszty obsługi powinny raczej maleć niż rosnąć.

Co się zmieni? 

Co się zmienia Warto wiedzieć
Konto Pierwsze zmienia się w Konto dla Młodych z aktualnej oferty banku Opłata za prowadzenie konta nadal bezwarunkowo za 0 zł Nadal jesteś zwolniony z opłaty za kartę, jeśli wykonasz 2 transakcje kartą lub BLIK. Zmianie ulegnie wysokość opłaty – jeśli nie spełnisz tego warunku to zamiast 3,9 zł zapłacisz 5 zł.
Konto dla Młodych (wycofane ze sprzedaży) zmienia się w Konto dla Młodych z aktualnej oferty banku Opłata za prowadzenie Konta dla Młodych jest bezwarunkowo za 0 zł – zamiast warunkowego 5 zł Nadal jesteś zwolniony z opłaty za kartę – tyle że zamiast transakcji w POS na 350 zł musisz wykonać 2 transakcje kartą lub BLIK na dowolną kwotę.
PKO Konto Pogodne (wycofane ze sprzedaży) zmienia się w Konto za Zero z aktualnej oferty banku Opłata za prowadzenie konta bezwarunkowo 0 zł – zamiast 11 zł lub warunkowego 5,9 zł.Do tej pory płaciłeś za kartę 4,5 zł miesięcznie – teraz opłata wyniesie 10 zł. Ale nowością jest to, że możesz jej uniknąć – wystarczy 5 transakcji kartą lub BLIK miesięcznieDotychczas opłata dla wypłaty gotówki z innego bankomatu niż PKO BP wynosiła 3% min 5 zł – teraz wypłata z obcych bankomatów będzie za: 1. 0 zł kodem BLIK 1. 10 zł kartą bez względu na wysokość wypłatyDotychczas realizacja zlecenia stałego (za każde zlecenie) 1,50 zł – teraz bezwarunkowe 0 zł Zmiana obejmie też wpłaty i wypłaty w oddziale i agencji – bezpłatna jest tylko pierwsza w miesiącu, każda kolejna to koszt 10 zł. By zapewnić Ci darmowy dostęp do Twoich środków pamiętaj że możesz: 1. skorzystać z bankomatu PKO Banku Polskiego – to prawie 3 tys. urządzeń w całym kraju, w tym ponad 1,2 tys. z funkcją wpłatomatu1. wypłacać BLIKIEM – wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce są bezpłatne
Konto za Zero (wycofane ze sprzedaży) zmienia się w Konto za Zero z aktualnej oferty banku Opłata za prowadzenie konta bezwarunkowo za 0 zł – zamiast warunkowego 8 zł albo 6,90 zł Zmianie ulega warunek zwolnienia z opłaty za kartę – zamiast transakcji w POS na 300 zł musisz wykonać 5 transakcji kartą lub BLIK na dowolną kwotę. Inaczej opłata za kartę wyniesie 10 zł. Dotychczas opłata dla wypłaty gotówki z innego bankomatu niż PKO BP wynosiła 3% min 5 zł – teraz wypłata z obcych bankomatów będzie za: 1. 0 zł kodem BLIK 1. 10 zł kartą bez względu na wysokość wypłatyOpłata za wypłaty z bankomatów za granicą wynosiła 3% min 5 zł – teraz bank nie pobierze tej opłaty Zmiana dotyczy też wpłat i wypłat w oddziale i agencji – bezpłatna jest tylko pierwsza w miesiącu, każda kolejna to koszt 10 zł. By zapewnić Ci darmowy dostęp do Twoich środków pamiętaj że możesz: 1. skorzystać z bankomatu PKO Banku Polskiego – to prawie 3 tys. urządzeń w całym kraju, w tym ponad 1,2 tys. z funkcją wpłatomatu1. wypłacać BLIKIEM – wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce są bezpłatne
Konto Spektrum Adm. (wycofane ze sprzedaży) zmienia się w Konto za Zero z aktualnej oferty banku Opłata za prowadzenie konta bezwarunkowo 0 zł – zamiast warunkowego 10,99 zł Zmianie ulega m.in. warunek zwolnienia z opłaty za kartę – zamiast transakcji w POS na 300 zł musisz wykonać 5 transakcji kartą lub BLIK na dowolną kwotę. Inaczej opłata za kartę wyniesie 10 zł, a nie 9,9 zł. 10 zł zapłacisz też za wypłatę kartą z obcych bankomatów w Polsce (usługa dotychczas bezpłatna), bezpłatne pozostają wypłaty BLIK ze wszystkich bankomatów w kraju. Utrzymane zostały bezpłatne wypłaty gotówki kartą w bankomatach za granicąZmiana dotyczy też wpłat i wypłat w oddziale i agencji – bezpłatna jest tylko pierwsza w miesiącu, każda kolejna to koszt 10 zł. By zapewnić Ci darmowy dostęp do Twoich środków pamiętaj że możesz: 1. skorzystać z bankomatu PKO Banku Polskiego – to prawie 3 tys. urządzeń w całym kraju, w tym ponad 1,2 tys. z funkcją wpłatomatu1. wypłacać BLIKIEM – wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce są bezpłatne.
Konto Ulubione Adm. (wycofane ze sprzedaży) zmienia się w Konto za Zero z aktualnej oferty banku Opłata za prowadzenie rachunku bezwarunkowo za 0 zł tak jak dotychczasZmianie ulega m.in. warunek zwolnienia z opłaty za kartę – zamiast transakcji w POS na 300 zł musisz wykonać 5 transakcji kartą lub BLIK na dowolną kwotę. Inaczej opłata za kartę wyniesie 10 zł zamiast 9,9 zł. 10 zł zapłacisz też za wypłatę kartą z obcych bankomatów w Polsce (usługa dotychczas bezpłatna), bezpłatne pozostają wypłaty BLIK ze wszystkich bankomatów w kraju.Utrzymane zostały bezpłatne wypłaty gotówki kartą w bankomatach za granicąZmiana dotyczy też wpłat i wypłat w oddziale i agencji – bezpłatna jest tylko pierwsza w miesiącu, każda kolejna to koszt 10 zł. By zapewnić Ci darmowy dostęp do Twoich środków pamiętaj że możesz: 1. skorzystać z bankomatu PKO Banku Polskiego – to prawie 3 tys. urządzeń w całym kraju, w tym ponad 1,2 tys. z funkcją wpłatomatu1. wypłacać BLIKIEM – wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce są bezpłatne.
Konto Codzienne Adm. (wycofane ze sprzedaży) zmienia się w Konto za Zero z aktualnej oferty banku Opłata za prowadzenie konta będzie bezwarunkowo 0 zł – zamiast 9 zł lub warunkowego 5 zł.Zmianie ulega opłata za kartę – zamiast 5 zł rocznie będzie to 10 zł miesięcznie. Ale wystarczy 5 transakcji kartą lub BLIK miesięcznie i opłata nie jest pobierana. 10 zł zapłacisz za wypłatę kartą z obcych bankomatów w Polsce (dotychczas 3% min. 5 zł), zyskujesz natomiast bezpłatne wypłaty BLIK  (dotychczas 3% min. 5 zł) ze wszystkich bankomatów w kraju.Opłata za wypłaty z bankomatów za granicą wynosiła 3% min 5 zł – teraz bank nie pobierze tej opłatyDotychczas za każdy przelew zlecony w iPKO/IKO wynosił 0,70 zł obecnie jest bezwarunkowo z 0 zł Zmiana dotyczy też wpłat i wypłat w oddziale i agencji – bezpłatna jest tylko pierwsza w miesiącu, każda kolejna to koszt 10 zł. By zapewnić Ci darmowy dostęp do Twoich środków pamiętaj że możesz: 1. skorzystać z bankomatu PKO Banku Polskiego – to prawie 3 tys. urządzeń w całym kraju, w tym ponad 1,2 tys. z funkcją wpłatomatu1. wypłacać BLIKIEM – wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce są bezpłatne.
Konto Rodzica (wycofane ze sprzedaży) zmienia się w Konto za Zero z aktualnej oferty banku Opłata za prowadzenie konta będzie bezwarunkowo 0 zł – zamiast 15 zł jeśli nie będzie spełniony warunek posiadania konta dla dziecka Zmianie ulega opłata za kartę – zamiast 4,90 zł będzie to 10 zł miesięcznie. Ale wystarczy 5 transakcji kartą lub BLIK miesięcznie i opłata nie jest pobierana. Dotychczas opłata dla wypłaty gotówki z innego bankomatu niż PKO BP wynosiła 3% min 5 zł – teraz wypłata z obcych bankomatów będzie za: 1. 0 zł kodem BLIK 1. 10 zł kartą bez względu na wysokość wypłatyOpłata za wypłaty z bankomatów za granicą wynosiła 3% min 5 zł – teraz bank nie pobierze tej opłatyDotychczas za każdy przelew zlecony w iPKO/IKO wynosił 0,70 zł obecnie jest bezwarunkowo z 0 złZmiana dotyczy też wpłat i wypłat w oddziale i agencji – bezpłatna jest tylko pierwsza w miesiącu, każda kolejna to koszt 10 zł. By zapewnić Ci darmowy dostęp do Twoich środków pamiętaj że możesz: 1. skorzystać z bankomatu PKO Banku Polskiego – to prawie 3 tys. urządzeń w całym kraju, w tym ponad 1,2 tys. z funkcją wpłatomatu1. wypłacać BLIKIEM – wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce są bezpłatne.
Złote Konto (wycofane ze sprzedaży) zmieni się w Konto bez Granic z aktualnej oferty banku Obniżeniu ulega miesięczna opłata za konto i wynosi 17,9 zł zamiast 19,9 zł. Podstawowe usługi, które dotychczas posiadacz Złotego Konta miał płatne, jak: wypłaty z obcych bankomatów w kraju i za granicą; przelewy zlecane w iPKO/IKO/Oddziale/Infolinii; usługa cashback w  Konta bez Granic te wszystkie usługi obejmuje jedna abonamentowa opłata za prowadzenie rachunku. Niższy jest maksymalny limit DSD o który klient może zawnioskować – 1000 zł a nie 2500 zł, więcej kosztuje też odnowienie limitu odnawialnego – 2,5% min. 60 zł zamiast 2% min. 60 zł Dla klientów, którzy posiadają teraz w ramach Złotego Konta limit odnawialny albo DSD utrzymujemy dotychczasowe warunki odnośnie ceny i wysokości limitu.
Rachunek Platinium (wycofane ze sprzedaży) zmieni się w Konto Aurum z aktualnej oferty banku Od teraz wypłaty w bankomatach obcych w kraju i za granicą kosztują 0 zł, dotychczas wiązało się z opłatą w wysokości 3% min. 5 zł. Opłata za konto wynosi 40 zł miesięcznie, ale nowością jest to że możesz jej uniknąć: o ile zapewnisz miesięczne wpływy w wysokości co najmniej 9tys. zł lub posiadasz depozyty na rachunku w wysokości co najmniej 150 tys. zł. Niższy jest maksymalny limit DSD o który klient może zawnioskować– 2 500 zł a nie 5 000 zł, więcej kosztuje też odnowienie limitu odnawialnego – 2% min. 60 zł zamiast 2% min. 60 zł dla limitu powyżej 10 tys. zł  Dla klientów, którzy posiadają teraz w ramach Rachunku Platinium limit odnawialny albo DSD utrzymujemy dotychczasowe warunki odnośnie ceny i wysokości limitu.
Opłata za użycie kodu z karty kodów jednorazowych – z 0,29 zł na 0,50 zł (dotyczy autoryzacji przelewu oraz ustanowienia, modyfikacji, usunięcia zlecenia płatniczego lub odbiorcy) Bezpłatnie można korzystać z mobilnej autoryzacji w aplikacji IKO iko.pkobp.pl/funkcje/mobilna-autoryzacja/ oraz jednorazowych kodów SMS.
Opłata za usługę Cashback – z 1 zł na 2 zł Wypłata gotówki z prawie 3 tys. naszych bankomatów jest bezpłatna oraz w zależności od posiadanego typu konta wypłaty z obcych bankomatów mogą być za 0 zł
Dyspozycja na wypadek śmierci i pełnomocnictwo w iPKO: obniżenie opłaty z 25 zł na 10 zł Ustanowienie dyspozycji na wypadek śmierci i pełnomocnictwo w IPKO kosztuje 10 zł (zamiast 25 zł obecnie)
Zmiana opłaty za Przejrzystą kartę kredytową PKO Visa i Mastercard Opłaty możesz uniknąć, jeżeli średnio w miesiącu zrobisz transakcje na kwotę min. 600 zł. Jeśli kwota transakcji wyniesie min. 500 zł to opłata za kartę 40 zł (dotychczas 30 zł), a 80 zł (dotychczas 60 zł) w pozostałych przypadkach.
Zmiana opłaty za kartę kredytową PKO Mastercard Platinum: Opłaty możesz uniknąć, jeżeli średnio w miesiącu zrobisz transakcje na kwotę min. 5 tys. zł. Jeśli kwota transakcji wyniesie min. 2,5 tys. zł to opłata wyniesie 150 zł (dotychczas 125 zł), a 300 zł (dotychczas 250 zł) w pozostałych przypadkach.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]