To powszechny mit! Mieszkasz w bloku? Uważaj. Wystarczy skarga sąsiada i masz kłopoty

W blokach mieszkalnych obowiązują przepisy dotyczące utrzymania ciszy i ochrony przed hałasem. Zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, są określone zasady dotyczące minimalizowania hałasu w celu zapewnienia spokoju mieszkańcom bloków.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wielu ludzi uważa, że cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00, a poza tym czasem można swobodnie generować hałas. Jednakże, taka perspektywa jest mylna. Nadmierna i nieuzasadniona uciążliwość dla sąsiadów zawsze jest niezgodna z prawem. Zakłócanie spokoju poza okresem ciszy nocnej jest również nielegalne.

Stanowi o tym art. 51 §1 k.w.

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W przypadku łamania ciszy i nadmiernej emisji hałasu w blokach mieszkalnych, mogą być nałożone kary lub inne sankcje. Zwykle pierwszym krokiem jest upomnienie przez wspólnotę mieszkaniową lub zarządcę nieruchomości. Jeśli łamanie ciszy się powtarza lub jest szczególnie uciążliwe, sąsiedzi mogą zgłosić ten fakt odpowiednim organom ścigania, które mogą podjąć dalsze działania i nałożyć grzywnę lub inne sankcje na osobę odpowiedzialną za hałas.

Należy pamiętać, że konkretna wysokość kar i procedury są zazwyczaj określane przez lokalne przepisy, a także przez regulacje wspólnoty mieszkaniowej. Warto zasięgnąć informacji w zarządzie bloku lub w organach lokalnych, aby poznać szczegóły dotyczące kar za hałas w konkretnym miejscu zamieszkania.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]