Ile gotówki w obcej walucie można trzymać w domu w Polsce, a ile wywieźć za granicę?

Zgodnie z polskim prawem, nie ma ograniczeń dotyczących ilości gotówki w obcej walucie, którą można przechowywać w domu. Możesz posiadać dowolną ilość gotówki w obcej walucie w swoim miejscu zamieszkania. Jednak istnieją wymogi dotyczące deklarowania dużych sum pieniędzy przy przekraczaniu granicy państwowej.

Fot. Kraków w Pigułce

Jeśli planujesz przekroczyć granicę polską lub innego kraju Unii Europejskiej z kwotą gotówki w wysokości równowartości 10 000 euro lub więcej, jesteś zobowiązany do zgłoszenia tej sumy organom celno-skarbowym. Dotyczy to zarówno wjeżdżania do Polski, jak i wyjeżdżania z niej. W przeciwnym razie organy celne mogą zatrzymać przewożoną gotówkę lub nałożyć na Ciebie kary finansowe.

Warto również pamiętać, że przechowywanie większych ilości gotówki w domu może wiązać się z pewnymi ryzykami, takimi jak kradzież lub utrata. Rozważenie alternatywnych metod przechowywania wartościowych przedmiotów, takich jak konta bankowe, może być bezpieczniejszym rozwiązaniem.

W Polsce nie ma ograniczeń co do posiadania gotówki w obcej walucie w domu. Możesz mieć dowolną ilość gotówki w obcej walucie w swoim domu, o ile jest to legalne źródło środków. Jednak warto zauważyć, że w przypadku przekraczania pewnej kwoty, np. przy podróżach międzynarodowych, mogą obowiązywać przepisy dotyczące deklaracji przewożonych środków pieniężnych przy przekraczaniu granicy.

Zalecamy zapoznanie się z obowiązującymi przepisami celno-skarbowymi lub skonsultowanie się z odpowiednimi organami, takimi jak urząd celny lub bank, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]