Nie rób tego przy ratownikach medycznych. Jeśli Cię zgłoszą możesz dostać grzywnę lub trafić do więzienia

Portal prawo.pl przytoczył historię rodziny, która zakończyła się w sądzie. Barbara B. i jej syn Roman, wezwała pogotowie medyczne do chorego męża. Niecierpliwi z powodu długiego oczekiwania, wyrazili swoje niezadowolenie wulgarnymi słowami wobec ratowników medycznych. Zaniepokojeni agresywnym zachowaniem domowników i obawiając się o swoje bezpieczeństwo, ratownicy wezwali na miejsce patrol policji. 

Fot. Pixabay

Świadkowie, głównie policjanci, zeznawali na temat zdarzenia i potwierdzili, że oskarżeni znieważyli ratowników medycznych wulgarnymi słowami podczas pełnienia przez nich służby.

Barbara B. i Roman zostali oskarżeni o znieważenie funkcjonariuszy publicznych podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych. Sąd Rejonowy w Puławach uznał ich za winnych tego czynu i nałożył karę grzywny w wysokości 1500 zł dla każdego z oskarżonych. Ponadto, na rzecz dwóch ratowników medycznych, wymierzył karę zadośćuczynienia w wysokości 500 zł dla każdego z oskarżonych, jako rekompensatę za doznaną krzywdę.

Takie sytuacje reguluje Kodeks Karny:

Art.  226.  [Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu]
§  1.

Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§  2.

Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.

§  3.

Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]