1300 złotych miesięcznie dla każdej osoby! Bez żadnych warunków. Od kiedy?

Zapadła decyzja. która będzie miała znaczący wpływ na politykę społeczną naszego kraju. Zdecydowano się pilotażowo wprowadzić bezwarunkowy dochód podstawowy, który zapewni każdemu obywatelowi 1300 złotych miesięcznie. W założeniu ma zapewnić utrzymanie obywatelom i wyeliminować ubóstwo.  Jak podaje serwis edziecko.pl: „W fazie testowej nowego programu wezmą udział wszyscy mieszkańcy dziewięciu gmin z północnej części województwa warmińsko – mazurskiego, które zarazem należą do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza”.

Fot. Kraków w Pigułce

Czym jest bezwarunkowy dochód podstawowy?

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to społeczno-polityczny model finansów publicznych zakładający, że każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, otrzymuje od państwa jednakową, określoną ustawowo, kwotę pieniędzy, za którą nie jest wymagane jakiekolwiek świadczenie wzajemne (płatność transferowa). Dochód ten, bez innych form zarobku czy pomocy społecznej, zapewniałby możliwość minimum egzystencji. Idea ta ma zapewnić każdemu członkowi społeczeństwa pieniężny udział w całkowitym dochodzie tego społeczeństwa, bez sprawdzania jego potrzeb. Dochód bezwarunkowy wskazuje się jako sposób rozwiązania problemów wynikających z robotyzacji (większość produkcji może być wykonywana przez maszyny).

Założenia programu. o jakich można przeczytać w mediach są takie. że każdy mieszkaniec naszego kraju, niezależnie od tego, czy pracuje czy jest bezrobotny, będzie otrzymywał regularne świadczenie w wysokości 1300 złotych co miesiąc, dzięki temu będzie mógł spełniać swoje podstawowe potrzeby.

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to idea polityki społecznej polegająca na regularnym wypłacaniu każdemu obywatelowi lub mieszkańcowi kraju określonej sumy pieniędzy, bez względu na jego sytuację ekonomiczną, zatrudnienie czy status społeczny. Jest to forma świadczenia socjalnego, które jest udzielane bez żadnych warunków, takich jak wymóg posiadania pracy, dochodów, czy udziału w szkoleniach.

Główną ideą bezwarunkowego dochodu podstawowego jest zapewnienie każdemu członkowi społeczeństwa minimalnej, wystarczającej do życia sumy pieniędzy, która pozwoliłaby na pokrycie podstawowych potrzeb takich jak żywność, mieszkanie, opieka zdrowotna i edukacja. BDP ma na celu zagwarantowanie godziwego standardu życia dla wszystkich, eliminując bariery ubóstwa i niedostatku.

Zwolennicy BDP argumentują, że wprowadzenie tego rodzaju świadczenia może przynieść wiele korzyści społeczeństwu. Może zmniejszyć nierówności społeczne, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa finansowego, zwiększyć mobilność społeczną, promować przedsiębiorczość i innowacje oraz uprościć systemy pomocy społecznej, redukując koszty administracyjne.

Jest wiele wariantów bezwarunkowego dochodu podstawowego, różniących się kwotą wypłacaną jednostce oraz finansowaniem programu. W praktyce BDP jest stosowane w różnych formach w niektórych krajach i eksperymentalnie testowane w innych, ale nie ma jeszcze szerokiego zastosowania na skalę globalną.

Aktualnie nie została jeszcze podjęta decyzja odnośnie momentu wprowadzenia takiego rozwiązania. Jednakże, wkrótce województwo warmińsko-mazurskie planuje wprowadzić to świadczenie w części regionu. Wszystkie niezbędne przygotowania zostały już zrealizowane i obecnie oczekuje się na środki finansowe potrzebne do uruchomienia programu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]