Wypłacą nowe świadczenie. Niektórzy otrzymają nawet 3500 złotych miesięcznie!

Decyzja w sprawie nowego świadczenia została podjęta. Ustawa w tej kwestii z poprawkami została zatwierdzona przez Sejm. Dzięki wprowadzonym zmianom, wzrosła między innymi wysokość planowanych do wypłacenia środków. Teraz maksymalna kwota świadczenia to nie 200, ale 220 procent renty socjalnej, co da około 3500 tys. zł.

Fot. Kraków w Pigułce

26 maja, Sejm zatwierdził rządowy projekt ustawy dotyczący wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Trzy dni wcześniej, 23 maja, na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dokonano zmian w dokumencie, które miały istotny wpływ na jego treść. Nowe zasady oznaczają, że minimalna kwota świadczenia wyniesie około 700 zł miesięcznie, natomiast maksymalna około 3500 zł. Wyliczenia te oparte są na rentę socjalnej, której wartość w roku 2023 wynosi 1588,44 zł.

Kluczowa zmiana polega na zwiększeniu liczby progów wysokości świadczenia. W pierwszej wersji przewidywano trzy wartości: 50%, 100% lub 200% renty socjalnej. Teraz, w nowym wariancie, istnieje sześć progów:

  • 220% renty socjalnej dla osób, które potrzebują wsparcia na poziomie 95 do 100 punktów,
  • 180% renty socjalnej dla osób na poziomie 90 do 94 punktów,
  • 120% renty socjalnej dla osób na poziomie 85 do 89 punktów,
  • 80% renty socjalnej dla osób na poziomie 80 do 84 punktów,
  • 60% renty socjalnej dla osób na poziomie 75 do 79 punktów,
  • 40% renty socjalnej dla osób na poziomie 70 do 74 punktów.

Wysokość świadczenia będzie determinowana przez ocenę potrzeby wsparcia. Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności będą wydawać decyzje w tej materii na podstawie wniosków osób niepełnosprawnych. Przy określaniu poziomu wsparcia w punktach, brane pod uwagę będą różne aspekty, takie jak zdolność wnioskodawcy do samodzielnego wykonania określonych działań lub zadań związanych z codziennym życiem, a także wiek osoby.

Rozpoczęcie wypłaty świadczenia planowane jest na styczeń 2024 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]