Ogromne mandaty dla właścicieli psów. Jeśli ktoś wezwie służby, masz kłopoty

Na forum mieszkańców Pragi-Północ rozpoczęła się dyskusja, po tym jak jedna z użytkowniczek wrzuciła zdjęcie psa pozostawione przed jednym ze sklepów spożywczych. Okazuje się, że ten powszechny zwyczaj jest karalny. Można zapłacić i to nie mało. 

Fot. Pixabay

Przepisy dotyczące trzymania psa przed sklepem mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów, zarówno w zakresie miejskiego prawa, jak i prawa dotyczącego zwierząt. Ogólnie rzecz biorąc, pozostawienie psa przed sklepem może prowadzić do nałożenia mandatu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących trzymania zwierząt.

Znajduje tu zastosowanie artykuł 77 Kodeksu Wykroczeń:

12 maja 2023 r. do: 21 czerwca 2023 r. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

W niektórych miejscach obowiązują przepisy, które zabraniają pozostawiania zwierząt bez opieki na zewnątrz, nawet jeśli jest to na krótki okres czasu. Przepisy te mają na celu zapewnienie dobrostanu zwierząt i uniknięcie nieodpowiedniego traktowania lub narażenia na niebezpieczeństwo. W takich przypadkach, gdy zostawienie psa przed sklepem jest uznane za naruszenie przepisów, właściciel może zostać ukarany mandatem.

Warto jednak zaznaczyć, że przepisy mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Aby uzyskać dokładne informacje na temat przepisów w swoim konkretnym regionie, warto skonsultować się z lokalnymi organami władzy lub zapytać o radę w lokalnym urzędzie gminy lub odpowiedniej organizacji zajmującej się zwierzętami.

Należy zawsze pamiętać, że traktowanie zwierząt z szacunkiem i zapewnienie im właściwej opieki jest naszym obowiązkiem jako właścicieli. Jeśli musisz zostawić psa na krótki czas, zawsze upewnij się, że jest to bezpieczne i nie powoduje niepotrzebnego dyskomfortu dla zwierzęcia.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]