Tarcza 1300 zł dla każdego Polaka. Na czym polega program?

Bezwarunkowe wsparcie finansowe o wartości 1300 zł miałoby być dostępne dla każdego mieszkańca kraju. Ten model Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego (BDP) zostałby skonstruowany w taki sposób, aby pokrywał minimalne podstawowe potrzeby życiowe. Wdrożenie systemu wypłat w wysokości 1300 zł przez państwo byłoby proste w realizacji, jednocześnie umożliwiając obywatelom poprawę swojej sytuacji materialnej.

Fot. Kraków w Pigułce

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP), znany też jako uniwersalny dochód podstawowy, to koncepcja systemu ekonomicznego, w którym wszystkim obywatelom danego kraju gwarantowane jest regularne, niezależne od jakichkolwiek czynników, świadczenie pieniężne. Oto kilka kluczowych aspektów, które charakteryzują BDP:

  1. Uniwersalność: Każdemu obywatelowi przysługuje BDP, niezależnie od jego sytuacji finansowej, zatrudnienia, wieku, płci czy innych czynników. W zależności od modelu, BDP może być dostępny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek, lub tylko dla dorosłych.
  2. Bezwarunkowość: Aby otrzymać BDP, nie trzeba spełniać żadnych specjalnych warunków. Nie jest związany z wymogiem poszukiwania pracy, jak to ma miejsce w przypadku niektórych form pomocy społecznej.
  3. Regularność: BDP jest wypłacany regularnie, na przykład co miesiąc.
  4. Jednostkowość: BDP jest wypłacany na jednostkę, czyli każdemu obywatelowi indywidualnie, a nie rodzinie czy gospodarstwu domowemu.
  5. Gotówka: BDP jest wypłacany w formie gotówki, a nie w formie bonów czy kuponów. To daje odbiorcom pełną swobodę decydowania, na co chcą te pieniądze wydać.

BDP jest przedstawiany jako potencjalne rozwiązanie dla różnych problemów społeczno-ekonomicznych, takich jak ubóstwo, bezrobocie czy automatyzacja pracy. Argumentuje się, że może on zapewnić podstawowe bezpieczeństwo finansowe, zwiększyć wolność wyboru zawodowego i zachęcić do przedsiębiorczości.

Jednakże, koncepcja ta również budzi kontrowersje. Krytycy wskazują na potencjalnie ogromne koszty implementacji BDP, możliwość demotywacji do pracy, a także na problem sprawiedliwości dystrybucyjnej.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]