Ministerstwo wie, jak 800 plus wpłynie na inflację. Opublikowano komunikat

Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało komunikat w którym pokazano skutki wprowadzenia 800 plus. Co zaskakujące, według symulacji, wprowadzenie waloryzacji świadczenia, ma praktycznie nie wpłynąć na inflację.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

„Niedawno pojawiła się zapowiedź waloryzacji programu. Od nowego roku w nowej wersji wypłaty mają wzrosnąć do 800 zł na każde dziecko. Także w tym kontekście nie brak uwag krytycznych. Szczególne zagrożenie ma wynikać z rzekomego proinflacyjnego impulsu związanego ze wzrostem świadczenia. Poniżej przedstawiamy szacowany wpływ planowanej zmiany w 500+” – pisze Ministerstwo Aktywów Państwowych, które wykonało analizę przy użyciu modelu makroekonomicznego SFC (ang. Stock-Flow Consistent). Jak zaznacza resort, Modele SFC wyróżnia możliwość badania wzajemnych zależności między sektorami gospodarki oraz instrumentami finansowymi. Obecnie modele typu SFC wykorzystywane są przez Europejski Bank Centralny oraz Bank Anglii. Powstały również modele empiryczne dla gospodarek: USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Grecji, Włoch, Mołdawii, Austrii oraz Argentyny.

W ramach analizy porównano dwa scenariusze prognostyczne: wariant bazowy, w którym brak jest waloryzacji świadczenia 500+ oraz wariant alternatywny, w którym następuje waloryzacja od początku 2024 r.

  • W konsekwencji waloryzacji  świadczenia dojdzie do zwiększenie dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych o ok. 1,3% w 2024 r. , co zwiększy ich majątek o ok. 0,8% w 2024 r.
  • Wyższe dochody i majątek dadzą bodziec do nieznacznego wzrostu konsumpcji prywatnej: ta zwiększy się o ok. 0,25% w 2024 r. w ujęciu realnym (czyli z uwzględnieniem inflacji).
  • Wyższy majątek gospodarstw domowych podniesie również inwestycje: wzrosną one o ok. 0,65% w 2024 r.
  • Skumulowany efekt wzrostu konsumpcji oraz inwestycji pociągnie za sobą wzrost realnego PKB o ok. 0,25% w 2024 r.
  • Wyższy popyt na dobra spowoduje zwiększenie popytu na pracę: spadnie zatem liczba bezrobotnych (o ok. 1,4% w 2024 r.) przy jednoczesnym wzroście płac o ok. 0,15% w 2024 r.

„Z naszej analizy wynika, że wyższy popyt będzie praktycznie neutralny jeśli chodzi o wskaźnik inflacji. Zgodnie z modelem, szacowany wzrost cen dóbr krajowych wyniesie około 0,03% w 2024 r. Wzrost świadczeń społecznych zmniejszy również rozwarstwienie dochodów w społeczeństwie. Po waloryzacji, udział dochodów do dyspozycji 10% najbogatszych gospodarstw domowych zmniejszy się o 0,3pp w 2024 r. (a udział pozostałych 90% ulegnie analogicznemu zwiększeniu).” – pisze Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]