Prezydent podpisał ustawę. Ruszą kontrole!

Nowe środki kontrolne dla organu skarbowego będą dotyczyć transakcji międzynarodowych, czyli przelewów zagranicznych. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku i stanowić będą podstawę dla wprowadzenia nowych narzędzi kontroli dla organu skarbowego. Wynika to z przepisów prawa unijnego.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Ustawa z 14 kwietnia 2023 roku, podpisana przez Prezydenta, dotycząca zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 996), wprowadza nowe rozwiązania ukierunkowane na odbiorców płatności, czyli przedsiębiorców zaangażowanych w międzynarodowy handel gospodarczy.

  • Nowe przepisy mają na celu weryfikację przepływów finansowych związanych z ich działalnością, co stanowi kluczowy element wprowadzonych nowych rozwiązań. W rezultacie organy skarbowe zyskują dodatkowe narzędzia kontroli. Jednocześnie efektem ubocznym jest możliwość dodatkowej weryfikacji, czy dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą.
  • Informacje dotyczące transakcji będą przechowywane przez okres trzech lat. Dotyczy to nie tylko transakcji wewnątrz Unii Europejskiej, ale również w odniesieniu do państw trzecich.
  • Przepisy te obejmują zobowiązanie dostawców usług płatniczych do przekazywania informacji do odpowiednich organów skarbowych. Dostawcami tymi są banki, instytucje kredytowe, instytucje świadczące usługi w zakresie pieniądza elektronicznego oraz biura usług płatniczych.
  • Dostawcy usług płatniczych zostaną obciążeni przede wszystkim obowiązkiem prowadzenia rejestrów odbiorców płatności oraz samych płatności. Odbiorcą płatności może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną i otrzymuje środki pieniężne w ramach transakcji płatniczej.
  • Ważne jest, że obowiązek prowadzenia rejestrów dotyczyć będzie wyłącznie płatności transgranicznych. W takim przypadku płatnik, czyli osoba składająca zlecenie płatnicze, znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, natomiast odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego lub na terytorium państwa trzeciego.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]